Grønt Råd

Grønt Råd består af repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger, der er lokalt forankret, og som arbejder med klima og miljø

Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af kommunens samlede ressourcer, dvs. borgere, virksomheder, foreninger og forvaltning, i processen frem mod et lokalt samfund med en natur i trivsel og et bæredygtigt miljø og klima.

Medlemsliste

Hvis du ønsker medlemskab i Grønt Råd, skal du sende en mail til gf@ishoj.dk. 

 

Ishøj Kommune sætter stor pris på den frivillige indsats, som både virksomheder og borgere gør til gavn for vores fælles klima og miljø. Derfor uddeler Ishøj Byråd Klima- og Miljøprisen i slutningen af året efter instilling fra Grønt Råd. Vinderen får en præmie, der har en værdi af 5.000 kroner.

Ved udvælgelsen af kandidater lægger Grønt Råd vægt på, at priskandidatens indsats for eksempel har:

  • øget den almindelige interesse for klima og miljø
  • har medført at kommunens CO2-udledning nedbringes
  • har tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats og kan tjene som inspiration for andre.

For en virksomhed gælder det, at indsatsen skal være udover, hvad virksomheden er forpligtet til i forhold til loven.

Klima- og Miljøprisen 2020

Ishøj Kommune uddelte ikke klima- og miljøprisen i 2020 på grund af corona.

Klima- og Miljøprisen 2019

I 2019 var temaet "mit yndlingssted i Ishøj natur".

Vinderen blev en borger, som med sin beskrivelse og billede af store Vejleå vandt 5.000 kr.

Borgeren sagde: "Der er bare så smukt. Fra Tranegilde ned til spejderhytten ved strandvejen. Jeg har haft mange gåture langs åen med fantastiske oplevelser med skøn natur og fisk, ål, heste, hejre, ænder m.fl."

Her kan du se billederne med de flotte billeder af borgernes yndlings-natursteder i kommunen. 

Klima- og Miljøprisen 2018

I 2018 var temaet "Sundere trafik".

Vinderen blev en borger, som hver dag cykler til sit arbejde i Ballerup, selv om han har en bil. Han bruger generelt cyklen for sine transportbehov af varer. Han handler helst lokalt for at undgå transport over større afstande. Han ses også tit på vejene på sin Christianiacykel med børnene i, så de også får kendskab til at cykle.

Klima- og Miljøprisen 2017

I 2017 var temaet "Grøn ildsjæl".

Vinderen blev en familie, som ikke har brugt skyllemiddel i mange år. De har en stor vandtank i deres lille have til regnvand, som de vander haven med. De bruger aldrig plasticposer, de sparer på strømmen, og de undgår så vidt muligt madspild.

Aktiviteter 2018

AAB afd. 55 afholdt deres årlige Kulturbrofest i Vejleåparken den 25. august 2018. Her deltog Grønt Råd, Ishøj Kommune og Vestforbrænding med en stand, hvor beboerne kunne få viden og inspiration til den nye affaldsordning. Beboerne kunne få vist, hvordan man får plads til at sortere sit affaldet i køkkenet.

Vestforbrænding havde en skraldebil med og oplyste om affaldssortering, og hvad der sker med det indsamlede skrald.

Grønt Råd havde forskellige materialer og praktiske eksempler med, der viste, hvordan man bedst kan sortere og opbevare skraldet i en lejlighed. Både plastikbøtter, indrettede køkkenskabe og billeder af flere løsninger til køkkenskabet.