Erhvervsudvikling

På erhvervskontoret yder vi lokal erhvervsservice til det etablerede erhvervsliv, understøtter Ishøj Erhvervsforening og arbejder på kommunens erhvervsudvikling

Gennem Erhvervsservicen formidles desuden kontakt til hele erhvervsfremmesystemet.