Erhvervsudvikling

På erhvervskontoret yder vi lokal erhvervsservice til det etablerede erhvervsliv, understøtter Ishøj Erhvervsforening og arbejder på kommunens erhvervsudvikling

Formålet med såvel IværksætterIshøj som den generelle erhvervsservice er at understøtte det etableret erhvervsliv samt iværksætterkulturen i Ishøj Kommune.

De forskellige ydelser skal gøre det nemmere at starte som iværksætter og få succes med virksomheden.

Gennem Erhvervsservicen formidles desuden kontakt til hele erhvervsfremmesystemet.