Ishøj har fået sin første kvindelige borgmester

10. december 2021

Torsdag den 9. december var Ishøjs nyvalgte byråd samlet for første gang for at vælge borgmester og fordele poster til udvalg, råd, nævn og bestyrelser

Ishøjs nye borgmester hedder Merete Amdisen fra den 1. januar 2022. Det blev formelt bekræftet under det konstituerende byrådsmøde torsdag den 9. december, hvor et flertal valgte at pege på Merete Amdisen fra Socialdemokratiet som ny borgmester.

Dermed har Ishøj fået sin første kvindelige borgmester. Posten som 1. viceborgmester gik til Pia Skourup fra Venstre og 2. viceborgmester blev Murat Kütük (A).

”Den tillid, I har vist mig, forpligter. Det er jeg fuldstændig klar over, og det er både med glæde, stolthed og en vis portion ydmyghed, at jeg kaster mig ud i opgaven,” takkede Merete Amdisen efter, at hun som nyvalgt borgmester havde sat sig i borgmesterstolen.

Mange nyvalgte politikere

Under konstitueringen blev der også budt velkommen til seks helt nye politikere og en genganger. Thomas Hjoth Rasmussen (A), Selcuk Mehmet Özcan (A), Murat Kütük (A), Betina Havmand Demir (A), Rasmus Ørvad Boné (C), og Milishia Moradi (L) er alle nyvalgte.

Seyit Ahmet Özkan, som tidligere har siddet i byrådet for Socialdemokratiet (2002-2017) og SF (1994-97), er valgt ind denne gang for Ishøjlisten.

Byrådet forynget med 10 år

Med alle de nyvalgte byrådsmedlemmer er gennemsnitsalderen i byrådet dalet med 10 år – fra en gennemsnitsalder på 58 til 48. Yngste medlem er nu Milishia Moradi på 23 år.

Det ældste medlem er Ole Beckmann (71) fra Venstre, og som byrådsmedlem med længst anciennitet på 27 år, havde han æren af at starte og lede det konstituerende byrådsmøde, indtil borgmesteren var valgt.

Med dagens konstituering er der lagt op til noget af et generationsskifte i Ishøj og Merete Amdisen gav de nyvalgte et ord med på vejen.

”Jeg vil gerne rette en særlig velkomst til jer, der er nyvalgt. Der er lagt op til fornyelse og forandring i det politiske liv i Ishøj Kommune. Men når vi forandrer, så skal vi huske på, at vi som byråd også har et ansvar som arbejdsgiver for alle kommunens dygtige medarbejdere. Dem skal vi passe på, for det er vores medarbejdere, der hver dag møder borgerne, og som hver dag mærker effekten af de beslutninger, vi træffer. Jeg ved, at I glæder jer til at komme i gang med arbejdet, det gør jeg også selv, ” sagde Merete Amdisen

Se hele det konstituerende møde og Merete Amdisens første tale som ny borgmester her 

Herefter blev posterne i de seks stående fagudvalg fordelt. Heriblandt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, som er et helt nyoprettet fagudvalg. Se fordelingen af poster i boksen forneden. Her finder du også link til den samlede konstituering. 

Tak for valget

Tak for tilliden. Den tillid I i dag har vist mig forpligter det er jeg fuldstændig klar over. Og det er både med glæde, stolthed og en vis portion ydmyghed, at jeg kaster mig ud i opgaven.

Flertallet i Ishøj byråd har i dag peget på mig som borgmester. Det har I gjort i forventning om, at jeg vil indfri det løfte, som vi gav hinanden på valgaftenen, nemlig at vi sammen skal grundlægge en ny samarbejdskultur i Ishøj Byråd. En kultur der er båret af respekt for hinanden og hinandens forskelligheder -  og ikke mindst respekt for borgerne, som har betroet os den vigtige opgave, at lede vores kommune, med alt hvad det indebærer af behagelige og måske også til tider knap så behagelige beslutninger i de næste fire år.

Det er et kæmpe ansvar vi har påtaget os, og det er i den grad et ansvar, der forpligter.

Det er mit håb for de kommende fire år, at arbejdet i Ishøj Byråd vil være båret af både seriøsitet og vilje til finde løsninger på alle de små og store opgaver som venter os. Selvom vi er valgt fra forskellige partier og lokallister, så er jeg sikker på, at vi alle sammen har det sammen ønske. nemlig et ønske om, at bidrage til at sætte en klar retning og fortsætte en positiv udvikling af Ishøj kommune.

Mødet i aften er det endelige punktum for en lang og opslidende valgkamp. En valgkamp der til tider har været præget af personangreb og en hård retorik - særlig på de sociale medier. Det er mit håb, at vi nu kan lægge den hårde og uforsonlige tone bag os, så vi kan se frem til fire år med et konstruktivt og løsningsorienteret byråd. Det vil jeg i hvert fald gøre mit, for at bidrage til. Det skylder vi hinanden og det skylder vi borgerne. Det skylder vi Ishøj.

Med dagens konstituering, er der lagt op til noget af et generationsskifte i Ishøj Byråd. I tirsdags kunne vi sige farvel til 7 erfarne byrådsmedlemmer, og i dag siger vi så velkommen til 7 nyvalgte medlemmer, der til sammen har en noget lavere gennemsnitsalder end dem, der forlod os. 

Jeg vil gerne rette en særlig velkomst til jer, der er nyvalgt. Det at være borgernes repræsentant i Ishøj byråd er et privilegie. Hver især står vi til ansvar - ikke blot for det parti eller liste vi er opstillet for, og ikke blot for de vælgere, der har betroet os deres stemme ved valget den 16. november. Vi står til ansvar for de 23.131 borgere, som bor i Ishøj kommune.

Der er lagt op til fornyelse og forandring i det politiske liv i Ishøj kommune. Men når vi forandrer, så skal vi huske på, at vi som byråd også har et ansvar som arbejdsgiver for alle kommunens dygtige medarbejdere. Dem skal vi passe på, for det er vores medarbejdere, der hver dag møder borgerne, og som hver dag mærker effekten og de beslutninger vi træffer.

Så vi skal ikke forandre og lave om, bare fordi vi kan. Vi skal træffe ansvarlige og velovervejede beslutninger, og det er mit håb, at vi skal træffe dem i samarbejde og i respekt for hinanden.

Jeg ved I glæder jer til at komme i gang med arbejdet, det gør jeg også selv. Mange spændende opgaver ligger foran os. For bare at nævne et par stykker, så overtager vi fra 1. januar driften af jobcenteret. Vi har et fælles politisk mål, det er at flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet i fremtiden. Det mål forpligter, og vi har derfor også oprettet et helt nyt udvalg, som får til opgave at sikre udvikling og fremdrift på erhvervs og arbejdsmarkedsområdet. Det har jeg store forventninger til.

Vi har også en opgave i at sikre den grønne omstilling, så Ishøj kommune kan give sit bidrag til en renere og mere grøn fremtid. Skovrejsning, udvikling af Strandparkens natur og rekreative områder, havmiljøet Køge Bugt og naturgenopretning af store og lille Vejleå, er bare nogle af de opgaver vi skal forholde os til de næste par år.

Vi kan også se frem til en række anlægs og udviklingsprojekter i den kommende byrådsperiode. Letbanen er en realitet indenfor få år, og vi har et stort byudviklingsprojekt i gang i det lille erhvervsområde. Ishøj vil også i fremtiden være en dynamisk kommune i vækst og udvikling.

Vi skal som byråd sikre, at vi fortsat har råd til den velfærd, som vi kender i dag. Vores befolkningssammensætning ændrer sig i de kommende år. Vi bliver flere ældre, og det er godt. Men det stiller også krav til vores økonomiske prioriteringer. Derfor et det afgørende, at vi sikrer at vi har en solid økonomi, der gør fortsat giver os mulighed for, at vi kan tage os af dem i vores fællesskaber, der har allermest brug for vores omsorg.

Ishøj kommune står - ligesom landets øvrige kommuner - overfor en kæmpe opgave i at rekruttere medarbejdere, som vil være en del af vores fantastiske fællesskab. Byrådet har en helt særlig opgave i den sammenhæng. Den måde vi tale om os selv som arbejdsplads på, er et vigtigt signal i konkurrencen med vores nabokommuner, når det kommer til at tiltrække dygtige, engagerede og stabile medarbejdere. Ishøj kommune skal være en god kommune at gå på arbejde i.

Der er opgaver nok, at tage fat på. Den første store opgave bliver, at vi lige om lidt fordele de mange udvalgs og bestyrelsesposter, som er forbundet med byrådets arbejde. Det har partierne brugt de sidste par uger på at forberede grundigt, derfor forventer jeg, at aftenens møde vil blive afviklet i god ro og orden.

Endnu en gang tak for tilliden. Jeg glæder mig til fire spændende udfordrende og berigende år sammen med jer i Ishøj Byråd. Og husk på, min dør er altid åben, for jer som byrådsmedlemmer og ikke mindst for borgerne. Jeg tror på, at vi finder de bedste løsninger i åbenhed, dialog og samarbejde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (nyt udvalg):

Formand Rasmus Ørvad Boné (C), næstformand Selcuk Mehmet Özcan (A), Sami Deniz (F), Betina Havmand Demir (A) og Sengül Deniz (L)

Børne- og Undervisningsudvalget:

Formand Kasper Bjering Søby Jensen (A), næstformand Ole Wedel-Brandt (Ø), Kalbiye Yüksel (F), Milishia Moradi (L) og Selcuk Mehmet Özcan (A)

Kultur- og Fritidsudvalget:

Formand Pia Skourup (V), næstformand Murat Kütük (A), Sami Deniz (F), Milishia Moradi (L) og Jeanette Merklin (A)

Social- og Sundhedsudvalget:

Formand Erkan Yapici (A), næstformand Ole Beckmann (V), Betina Havmand Demir (A), Annelise Madsen (M) og Henrik Olsen (A)

Teknik- og Bygningsudvalget:

Formand Henrik Olsen (A), næstformand Thomas Hjorth Rasmussen (A), Ole Beckmann (V), Seyit Ahmet Özkan (L) og Murat Kütük (A)

Klima- og Miljøudvalget:

Formand Kalbiye Yüksel (F), næstformand Thomas Hjorth Rasmussen (A), Ole Beckmann (V), Seyit Ahmet Özkan (L) og Jeanette Merklin (A)

DEN SAMLEDE KONSTITUERING AF UDVALGENE OG UDPEGNINGER TIL RÅD, NÆVN OG BESTYRELSER KAN SES HER