Strandparken

Strandparken - strand, natur og klimatilpasning 

Strandparken blev indviet i 1980 og fremtræder i dag som et sammenhængende naturområde, hvor dyre- og plantelivet trives side om side med en lang række friluftsaktiviteter. Det er et 7 km langt strandområde, som både fungerer som natur- og friluftsområde og som som beskyttelse mod oversvømmelser af de lavtliggende byområder tæt på kysten  

Strandparken har en lang række faciliteter, som badebroer, toiletter, p-pladser og kiosker, der gør det nemt og behageligt at være gæst. I skolesommerferien er der livreddere til stede.

Læs mere på Strandparkens hjemmeside.