Udsatterådet

Udsatterådet arbejder for at bedre forholdene for udsatte og sårbare borgere

Udsatterådet er et råd under Ishøj Kommune og består af otte medlemmer; to politikere, fire brugere, to repræsentanter for foreninger, der arbejder for udsatte borgere samt to medarbejdere fra administrationen.

Udsatterådet skal fungere som borgernes talerør og skal være med til at sætte udsatte borgere på den politiske dagsorden.

Udsatterådet mødes seks gange årligt. På møderne drøftes forskellige emner, der vedrører udsatte og sårbare borgere, fx hjemløshed, misbrug social marginalisering, fattigdom m.m.

Udsatterådet vælges for en fireårig periode ad gangen. Næste valg til Udsatterådet er i 2021

Læs referater fra rådets møder her

  • Kenneth Nielsen, formand
  • Merete Amdisen, næstformand og medlem af byrådet for A-gruppen i Ishøj Kommune
  • Annelise Madsen, medlem af byrådet for A-gruppen i Ishøj Kommune
  • Karina Pultz, brugerrepræsentant
  • Anne Jensen, brugerrepræsentant
  • Malene Højkær, brugerrepræsentant
  • Jesper Hellner, repræsentant for Novavi
  • Anette Rix, forstander for botilbuddet Kløverengen og leder af Pitstop
  • Helle Madsen, centerchef i Center for Voksne og Velfærd