Udsatterådet

Udsatterådet arbejder for at bedre forholdene for udsatte og sårbare borgere

Udsatterådet er et råd under Ishøj Kommune og består af 11 medlemmer; to politikere, fem brugere, to organisationsrepræsentanter, der arbejder for udsatte borgere samt to medarbejdere fra administrationen.

Udsatterådet skal fungere som borgernes talerør og skal være med til at sætte udsatte borgere på den politiske dagsorden.

Udsatterådet mødes seks gange årligt. På møderne drøftes forskellige emner, der vedrører udsatte og sårbare borgere, fx hjemløshed, misbrug social marginalisering, fattigdom m.m.

Brugermedlemmer vælges for en toårig periode ad gangen. Repræsentanter fra byrådet vælges for en fire-årige periode. Næste valg af brugermedlemmer til Udsatterådet er i slutningen af 2025. 

Læs referater fra rådets møder her

Udpeget af byrådet:

 • Betina Havmand Demir, næstformand (L)
 • Selcuk Mehmet Özcan (A) 

Brugermedlemmer:

 • Kenneth Nielsen, formand
 • Karina Pultz
 • Henriette Madsen
 • Tue Povlsen
 • René Schjellerup

Organisationsrepræsentanter:

 • Helle Nees (SIND)
 • Jesper Hellner (Lænken)

Administrationen:

 • Vicky Lund Hansen, afdelingsleder for Den Sociale Udføreenhed
 • Anne Kirstine Svanholt, centerchef i Center for Voksne og Velfærd

Suppleanter:

 • Birthe Marie Ibsen
 • Allan Mørk
 • Malene Højkjær 
 • Alice Thyra Ageriis