Udsatterådet

Udsatterådet arbejder for at bedre forholdene for udsatte og sårbare borgere

Udsatterådet er et råd under Ishøj Kommune og består af otte medlemmer; to politikere, fire brugere, to repræsentanter for foreninger, der arbejder for udsatte borgere samt to medarbejdere fra administrationen.

Udsatterådet skal fungere som borgernes talerør og skal være med til at sætte udsatte borgere på den politiske dagsorden.

Udsatterådet mødes seks gange årligt. På møderne drøftes forskellige emner, der vedrører udsatte og sårbare borgere, fx hjemløshed, misbrug social marginalisering, fattigdom m.m.

Udsatterådet vælges for en fireårig periode ad gangen. Næste valg til Udsatterådet er i 2021

Læs referater fra rådets møder her

  • Kenneth Nielsen, formand
  • Betina Havmand Demir, næstformand og medlem af byrådet
  • Selcuk Mehmet Özcan, medlem af byrådet
  • Karina Pultz, brugerrepræsentant
  • Henriette Madsen, brugerrepræsentant
  • Peter Roemer Mortensen, brugerrepræsentant
  • Jesper Hellner, repræsentant for Novavi
  • Helle Nees, repræsentant for Sind
  • Vicky Lund Hansen, afdelingsleder for Det Sociale Udføreområde
  • Anne Kirstine Svanholt, centerchef i Center for Voksne og Velfærd