Modersmålsundervisning

Ishøj Kommune opretter hold i modersmålsundervisning for elever i 1.-9. klasse, hvis der er nok tilmeldte

Ishøj Kommune tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse, som bor i Ishøj Kommune.

I april-maj hvert år sender kommunens folkeskoler besked om tilmelding via Aula. Frist for tilmelding til modersmålsundervisning for skoleåret 2024/25 er den 17. maj 2024.

For forældre, som ikke er statsborgere i et EU/EØS-land, er modersmålsundervisningen brugerbetalt. For at vi kan oprette et hold, skal der være mindst 20 tilmeldte. Hertil kommer, at de tilmeldte maksimalt må sprede sig over tre klassetrin.

For forældre, hvoraf mindst den ene er statsborger i et EU/EØS-land, er modersmålsundervisningen gratis. For at vi kan oprette et hold, skal der være mindst 12 tilmeldte. Hertil kommer, at de tilmeldte maksimalt må sprede sig over tre klassetrin.

Hvis vi ikke opretter et hold i modersmålsundervisning på grund af for få tilmeldte, kan du tilmelde dit barn på et hold i en anden kommune. Dette betaler vi for.

EU-EØS-landene er:

Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Betingelser for holddannelse

Der oprettes kun hold, hvis der er 12 eller flere tilmeldt det samme sprog, og eleverne går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. Fx kan elever fra 3., 4. og 5. klassetrin undervises sammen.

Tilmelding
  • Tilmelding sker ved at udfylde og underskrive denne blanket
  • Blanketten sendes med sikker digital post til Center for Dagtilbud og Uddannelse, inden den 17. maj 2024.
  • Vi sender en kvittering til din digital post, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten)
  • Ishøj Kommune giver besked i digital post senest i juli måned, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold.

Ishøj Kommune tilbyder brugerbetalt modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse i sprog, der tales i lande uden for EU/EØS, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt.

En af forældrene skal være statsborger i det land uden for EU/EØS, som der ønskes modersmålsundervisning i.

Som eksempler på lande uden for EU/EØS, kan nævnes Tyrkiet og Pakistan.

Undervisningen er brugerbetalt og skal altså betales af forældrene.

Betingelser for holddannelse

Der oprettes kun hold, hvis der er 20 eller flere tilmeldt det samme sprog, og eleverne går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. Fx kan elever fra 3., 4. og 5. klassetrin undervises sammen.

Tilmelding
  • Tilmelding sker ved at udfylde og underskrive denne blanket
  • Blanketten sendes med sikker digital post via siden Center for Dagtilbud og Uddannelse inden den 17. maj 2024. 
  • Vi sender en kvittering i digital post, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten

Undervisningen starter normalt i første uge af september og slutter i juni.

Undervisningen finder normalt sted på en af Ishøj Kommunes folkeskoler.

Undervisningen finder normalt sted i forlængelse af skoledagen og tilrettelægges muligvis med 2 x 2 undervisningslektioner pr. uge. (1 undervisningslektion er af 45 min. varighed)

Undervisningssted, dage, tidspunkt samt lærerens navn, vil blive meldt ud når vi ved, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold og senest i løbet af august måned.

Ishøj Kommune betaler for undervisningen i modersmål for elever fra 1. – 9. klasse, hvis mindst én af barnets forældre bor i Ishøj og er statsborger i et EU/EØS-land. 

Hvis Ishøj Kommune ikke kan tilbyde modersmålsundervisning i det ansøgte sprog, henvises eleven til undervisning i en anden kommune.

Se nærmere information på andre kommuners hjemmesider og kontakt den pågældende kommune for tilmelding.

Efter tilmelding til modersmålsundervisning i en anden kommune, vil den pågældende kommune bede om betalingstilsagn fra Ishøj Kommune.

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5. sal, 2635 Ishøj

4357 7575

cdu@ishoj.dk