Har du brug for hjælp til din el- og varmeregning?

27. september 2022

De stigende energipriser presser økonomien hos mange borgere. Nogle borgere har mulighed for at få økonomisk hjælp hos kommunen

Energipriserne er steget markant på det seneste.

Hvis dine udgifter til el og/eller varme er steget så meget, at du ikke længere kan få budgettet til at hænge sammen, kan du måske få økonomisk hjælp hos kommunen.

Du har mulighed for at søge om økonomisk hjælp, hvis du modtager:

  • Folkepension
  • Førtidspension
  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • Overgangsydelse

Sådan søger du om hjælp

Ønsker du at søge om hjælp til din varme- og/eller elregning, skal du udfylde et ansøgningsskema om hjælp til personligt tillæg eller enkeltydelse på borger.dk.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist på gammel ordning, kan du søge om personligt tillæg (borger.dk).

Hvis du modtager førtidspension på ny ordning, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du søge om enkeltydelse (borger.dk).

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening eller af andre årsager ikke er i stand til at ansøge digitalt, kan du rette personlig henvendelse til Ishøj Jobcenter eller Borgerservice, hvor du kan få udleveret et ansøgningsskema i papir.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du henvende dig til jobcentret.

Husk din dokumentation

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for dine energiudgifter. Det kan fx være regningen fra dit varme- og/eller elselskab.

Desuden skal du vedlægge tre måneders kontoudskrifter fra alle dine bankkonti og dokumentation for alle dine indtægter og udgifter i de seneste tre måneder.

Dokumentationen for dine udgifter kan fx være betalingsservicemeddelelser eller opkrævningsbreve.

Her kan du få mere information om energipriser

SparEnergi.dk kan du finde en samlet indgang til information om energipriserne.

Her kan du blandt andet finde viden om, hvordan du selv kan spare mere på energien, hvilke tilskud du kan søge, og hvordan fx energirenoveringer på længere sigt kan hjælpe dig med at nedbringe energiregningen.

Du har også mulighed for at få rådgivning fra Energistyrelsen på tlf. 3115 9000.