Ishøj Fællesantenne

Ishøj Fællesantennes medlemmer skal skifte leverandør inden 1. juni 2021.

Fra 1. juni 2021 nedlægges Ishøj Fællesantenne, og det vil ikke længere være muligt at købe tv og internet via fællesantennens nuværende koncessionshaver, Kabelplus. Hvis du i dag modtager tv og/eller internet via Ishøj Fællesantenne, skal du skifte leverandør inden den 1. juni 2021 for at undgå sort skærm. 

Er du i dag individuelt tilsluttet Ishøj Fællesantenne, er det din egen husstand, der skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til adressen.

Bor du i en boligforening eller lignende, der i dag er tilsluttet fællesantennen, en såkaldt hovednetstilslutning, er det foreningen der i fællesskab skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til foreningens husstande.

Se oversigt over hovednetstilsluttede foreninger nederst.

 

Du skal selv sørge for at indgå en ny aftale om tv og internet

Ishøj Fællesantenne nedlægges, fordi Ishøj Kommune har solgt fællesantennens fysiske anlæg og kabler til Stofa. Det vil dog efter den 1. juni fortsat være muligt at få leveret tv og internet via de kabler, som i dag ejes af Ishøj Fællesantenne.

Alle Ishøj Fællesantennes nuværende medlemmer har mulighed for at bestille tv og internet hos Stofa med levering fra 1. juni 2021.

Stofa forventer at sende et brev ud i slutningen af februar eller starten af marts med flere informationer om Stofas produkter og muligheder for tilmelding.

Hvis du ønsker at modtage tv eller internet fra Stofa, skal du inden den 1. juni selv sørge for at indgå en ny aftale med Stofa. 

Du bliver automatisk meldt ud af Ishøj Fællesantenne

Det er ikke nødvendigt at melde sig ud af Ishøj Fællesantenne, hvis du ikke ønsker at være kunde hos Stofa. Dit medlemskab ophører helt automatisk.

Med andre ord sælger Ishøj Kommune kun ejerskabet til de kabler, som Ishøj Fællesantenne ejer, mens kunderne ikke overføres til en ny ejer i forbindelse med salget.

Ligesom det er tilfældet i dag, står det også efter 1. juni alle Ishøj Fællesantennes medlemmer frit for at finde en anden løsning til at få leveret tv og internet uden om de kabler, der i dag er ejet af fællesantennen.

Hvis du vil se, hvilke udbydere der kan levere tv og internet på din adresse, kan du gå ind på tjekditnet.dk.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om salget af Ishøj Fællesantenne her.

Se her vedtægterne for Ishøj Fællesantenne

Det er gratis at være abonnent på Ishøj Fællesantenne.

Du betaler kun for de produkter, som du køber hos Kabelplus. 

Ishøj Kommune har efter udliciteringen ikke selv nogen sagsbehandling i Ishøj Fællesantenne.

Det er Kabelplus, der varetager al sagsbehandling i Ishøj Fællesantenne.

Alle henvendelser vedrørende abonnement, service og fejlretning skal rettes til Kabelplus:

Butik, Ishøj Østergade 45
Hverdage kl. 11-16.30

Kundeservice
Tlf. 71 992 991
Hverdage kl. 11-16.30

Bredbåndssupport
Tlf. 71 922 991
Alle dage kl. 11-21

Selvbetjening
kabelplus.dk
- hele døgnet

Henvendelser til Ishøj Kommune vedr. Ishøj Fællesantenne

faellesantenne@ishoj.dk

Ansvaret for driften af Ishøj Fællesantenne har siden 2008 været udliciteret til en ekstern leverandør.

Siden den 1. juni 2017 har den eksterne leverandør været Kabelplus. Kabelplus vandt opgaven gennem et EU-udbud, som blev afholdt fra november 2016. 

Kommunen skulle iflg. EU udbudsregler afholde et udbud af opgaven for at finde den fremtidige leverandør, da kontrakten med YouSee udløb den 31. maj 2017. 

I forbindelse med udbuddet modtog kommunen to tilbud. Byrådet og kommunens eksterne rådgivere vurderede tilbuddende efter en række kriterier – med bl.a. pris, kvalitet og service.

Kabelplus vandt udbuddet. Kabelplus er i kontrakten forpligtet til opgradering af antennenettet til gigabredbånd inden udgangen af 2018. 

Historien om Ishøj Fællesantenne fra 2008-2017

Af hensyn til effektivisering valgte Ishøj Byråd i 2008 at udlicitere driften af anlægget til en ekstern leverandør. Det blev A+Arrownet, der blev valgt som leverandør dengang via et EU-udbud. 

I sommeren 2009 blev A+Arrownet opkøbt af YouSee, som samtidigt overtog den aftale, der var indgået mellem Ishøj Kommune og A+Arrownet om drift af Ishøj Fællesantenne. 

Indtil 1. juni 2017 blev antenneanlægget vedligeholdt og udviklet af YouSee.

Kabelplus er i kontrakten forpligtet til en yderligere opgradering af antennenettet til gigebredbånd inden udgangen af 2018. 

Ishøj Fællesantenne skal sælges

Ishøj Byråd har besluttet at sælge Ishøj Fællesantenne, så den skifter ejer den 1. juni 2021, hvor kontrakten med Kabelplus er udløbet.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 2. juni 2020 at sælge fællesantennen, fordi kommunens advokater har konkluderet, at det ikke er en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne.

Derfor har kommunen været nødt til at finde en ny model for fællesantennens ejerskab, hvis den IT-infrastruktur, der i dag ejes af fællesantennen, fortsat skal levere tv og internet til kommunens borgere. 

Salgsproces

Første skridt frem mod et salg bliver en udvælgelsesproces, en såkaldt prækvalifikation, som køberne skal bestå, før de får lov at byde. Alle kan ansøge, men max tre bliver valgt ud. 

For at blive udvalgt til prækvalifikation skal potentielle købere leve op til følgende krav:

 • De skal have en høj økonomisk formåen. Det vil sige, at de skal have en positiv egenkapital og en årlig omsætning på mindst 100 mio. kr.
 • De skal de have erfaring fra mindst to lignende opgaver 
 • De skal kunne dokumentere, at de har en aftale, der sikrer, at de kan levere tv.

Når de udvalgte leverandører er godkendt til at byde, bliver deres tilbud vurderet ud fra fire forskellige kriterier, som er brugerinddragelse, sikring af tv-forsyning i fremtiden, service og købesum.

Kriterierne er udvalgt for at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden. Derfor vil de tre kriterier der knytter sig til brugernes oplevelser vægte højst i vurderingen af det enkelte købstilbud. De vil samlet vægte 60 procent, mens købesummen vil vægte 40 procent. 

Den 2. december 2020 forventes byrådet at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til. 

Salget af Ishøj Fællesantenne: Hvad sker hvornår?

• 15. juni 2020: Salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne offentliggøres.
• 15. juni – 1. august 2020: Potentielle købere kan søge om at få lov til at byde på fællesantennen (prækvalifikation)
• 2. september 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem der kan byde på fællesantennen. Max tre leverandører kan prækvalificeres til at byde. 
• 3.-25. september 2020: De max tre udvalgte leverandører kan sende deres tilbud om erhvervelse af fællesantennen til kommunen.
• 2. december 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til. 
• 31. maj 2021: Kontrakten med Kabelplus udløber. 
• 1. juni 2021:  Ishøj Fællesantenne får ny ejer. 

Ofte stillede spørgsmål om salg af Ishøj Fællesantenne

Se de ofte stillede spørgsmål om salget af Ishøj Fællesantenne
 

Markedsdialog

Kommunen satte gang i salgsprocessen ved at afholde en såkaldt markedsdialog, der har haft til formål at afdække potentielle købere på markedet og belyse, hvilke købsvilkår aktørerne kan/vil imødekomme.

I forbindelse med markedsdialogen har kommunen også udarbejdet første udkast af salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne. 

Udkast til salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne består af følgende dokumenter:
- Salgsbetingelser (udkast)
- Teknisk beskrivelse af anlægget (udkast)
- Beskrivelse af nuværende set-up (udkast)
- Overdragelsesaftale (udkast)

Ishøj Byråd har besluttet at etablere et brugerråd for Ishøj Fællesantenne bestående af repræsentanter for fællesantennens medlemmer.

Brugerrådet bliver et rådgivende organ, der rådgiver byrådet om brugernes behov og ønsker i forhold til Ishøj Fællesantenne i forbindelse med både den nuværende drift og i forbindelse med, at fællesantennen etableres som en brugerejet antenneforening.

Brugerrådets kommunikation med Byrådet foregår primært via møder med Økonomi og planudvalget.

Brugerrådets hjemmeside
Mere information om brugerrådet og referater fra brugerrådets møder kan findes her:
Brugerrådets medlemmer

Brugerrådet har følgende 11 medlemmer: 

Almene boliger

 • Wagn Jensen, Vejleåparken
 • Raja Shiraz Khan, Vejleåparken

Rækkehuse

 • Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
 • Ledig Plads

Landsbylaug og fritstående bygninger

 • Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
 • Preben Hansen, Tranegilde landsbylaug
 • Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen

Etageboliger

 • Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
 • Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne

Andet

 • Diana Knudsen
 • Christian Knudsen

 

Valg af medlemmer til brugerråd

Der er 11 pladser i brugerrådet, som fordeles mellem fællesantennens medlemmer. Brugerrådets medlemmer vælges af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er medlem af Ishøj Fællesantenne.

Pladserne i brugerrådet fordeles, så rådets medlemmer som udgangspunkt repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer. 

Fordelingen af pladserne er følgende:
• Landsbylaug og fritstående bygninger: 3 repræsentanter 
• Almene boligselskaber: 3 repræsentanter* 
• Rækkehuse: 2 repræsentanter 
• Etageboliger: 2 repræsentanter 
• Andet: 1 repræsentant** 

Den 12. juni 2018 blev der afholdt valg til brugerrådet på Ishøj Rådhus. Referat fra valgmødet kan ses på nedenstående link:

Referat, valgmøde

De opstillede kandidtaerne kan ses på nedenstående link: 

Kandidatliste

Opstillingsmøde til brugerråd

Den 28.05 blev der afholdt et opstillingsmøde, der havde til formål at opstille de kandidater, der kan vælges ind i brugerrådet.

Referat

Informationsmøde om brugerrådet

Referat

Præsentation

Kommissorium

Liste over foreninger

Salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne er offentliggjort den 15. juni 2020.

Nu går den udvælgelsesproces i gang, der skal ende med max tre bydere på Ishøj Fællesantenne

Salgsmaterialet er tilgængeligt elektronisk på udbuddet.dk via linket [link]. Salgsmaterialet er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

Ishøj Kommune gør opmærksom på, at spørgsmål og svar, rettelsesblade samt eventuelle opdaterede udgaver af dokumenterne alene er tilgængelige via udbuddet.dk.

Interesserede virksomheder er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om salgsmaterialet og salgsprocessens forløb på udbuddet.dk 

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades via www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig på www.udbuddet.dk. Den nærmere proces er beskrevet i salgsmaterialet.

Fristen for at søge er den 1. august 2020. 

Besigtigelse 

Ishøj Kommune gør opmærksom på, at der afholdes besigtigelse den 23. juni 2020. Tidspunkt, mødested og processen for tilmelding er beskrevet i salgsmaterialet.

Salgsmaterialet

Salgsbetingelser

Udkast til aktivoverdragelsesaftale

Beskrivelse af det nuværende set-up

Oversigt over tilslutninger

Teknisk beskrivelse af anlægget

Sælgers nuværende og fremtidige behov

Due diligence materialet

Ishøj Kommune har vurderet, at kommunen delvist kan offentliggøre det materiale, som har ført til prækvalifikation af Stofa A/S og Ishøj Ny Antenneforening i forbindelse med salget af Ishøj fællesantenne.

Af nedenstående dokument fremgår de modtagne ansøgninger om prækvalifikation, samt de dokumenter, der har dannet grundlag for Ishøj Kommunes beslutning om at prækvalificere de to ansøgere.

Enkelte oplysninger i materialet er overstreget, idet disse oplysninger betragtes som fortrolige forretnings-oplysninger.  

Materiale om prækvalifikation

Se oversigt over hovednetstilsluttede og individuelt tilsluttede foreninger her.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13