Hvorfor skal Køge Bugt omdannes til Hvidovres danske Dubai?

23. december 2022

I over 20 år skal borgere i kommunerne omkring Køge Bugt leve i byggerod med øget støj, forurening og trafik, hvis det lykkes Hvidovre Kommune med den nye SVM-regering at fortsætte deres projekt om at bygge ni kunstige erhvervsøer – de såkaldte Holmene – ud fra Køge Bugt

Af borgmester Pernille Beckmann (V), Greve Kommune, Henning Urban Dam (S), Stevns Kommune, Kent Magelund (S), Brøndby Kommune, Marie Stærke (S), Køge Kommune, Merete Amdisen (S), Ishøj Kommune, Henrik Rasmussen (K), Vallensbæk Kommune og Emil Blücher (LA), Solrød Kommune

Det, mener vi borgmestre fra syv kommuner, ikke er rimeligt – hverken for vores egne eller Hvidovres borgere. Køge Bugt skal være en marin naturnationalpark, ikke en industripark.

Hvidovre Kommune og den tidligere VLAK-regering indgik i 2019 som en del af Hovedstadsudspillet 2030 en aftale om at påbegynde et arbejde med at etablere ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme. Argumenterne for at bygge de ni kunstige øer var bl.a., at der var behov for at skabe 320 hektar nye erhvervsarealer og styrke vækstskabelsen. Derudover var argumentet, at der var behov for at øge kapaciteten af hovedstadskommunernes spildevandsrensning, som i dag foregår på tre renseanlæg – Lynetten, Damhusåen og Avedøre. Men hvis planerne om at etablere de kunstige øer i Køge Bugt bliver en realitet, vil miljøet og livet for borgerne blive mere sort end grønt.


Derfor spørger vi: Kan det virkelig passe, at der på Sjælland er behov for et dansk Dubai?

Hvis vi ser på selve argumenterne for at etablere Holmene, så er svaret nej. Alene i kommunerne omkring Køge Bugt findes der allerede 350 hektar sammenhængende ledige erhvervsarealer. Og hvis vi ser på hele hovedstadsområdet, findes i dag over 1.000 hektar ledige erhvervsarealer. Der er derfor allerede langt mere ledig erhvervsjord, end det man ønsker at gøre plads til på Holmene. Skulle vi derfor ikke hellere udnytte og skabe vækst på de mange ledige erhvervsgrunde, før vi bygger nye? Heller ikke argumentet om behovet for at samle og øge de nuværende renseanlægs kapacitet er holdbar. Allerede i dag er der rigelig med plads til at udbygge kapaciteten af rensningsanlæggene, selvom de bevares, hvor de er i dag.

Derfor spørger vi: Skal udokumenterede behov prioriteres højere end miljøet og borgerne?

Allerede i dag er motorvejene omkring Køge Bugt nogle af Danmarks mest trafikerede veje. Det vil ni kunstige erhvervsøre forværre. Mens Holmene etableres, vil der skulle køre 160.000 flere lastbiler på vejene årligt i hele byggeperioden. Det er 450 flere lastbiler dagligt. Og når Holmene står færdige, vil trafikken fortsat være belastet med øget varekørsel og 36.000 flere daglige ture, når folk skal til og fra arbejde i området. Den massive trafik vil selv sagt også forværre støjbelastningen i området, hvor over 22.000 husstande allerede i dag er plaget af støj.

Det er dog ikke kun borgerne, der kommer til at mærke til byggegenerne. Miljøet på land såvel som i vand får også konsekvenserne at mærke.

Først og fremmest fordi det kræver rigtig meget jord, som skal dumpes i Køge Bugt, hvis man vil bygge ni kunstige øer i havet. Faktisk kræver det, at der dumpes mere end 47.000.000 tons jord på havets bund for at bygge Holmene. Det svarer til mere end 1.500.000 lastbiler med jord. Derfor er vi borgmestre bekymrede for havmiljøet i Køge Bugt, som allerede i dag er udfordret. Når der dumpes sådanne mængder af jord, vil det uagtet påvirke livet i havet negativt. Og når havmiljøet ændres, vil den naturlige fødekæde for bl.a. naturen og fuglelivet på land tilsvarende ændres. Køge Bugt risikerer derfor at gå fra at være et naturskønt område til et sort hul med en udsigt for borgerne til erhvervstunge øer med virksomheder i horisonten. Samtidig vil 380 flere industritunge virksomheder, som efter planen, skal gøres plads til på de kunstige øer, føre til øget luftforurening og CO2-udledning.

En bekymring, der for os bliver endnu større, når man ser på, hvilke typer af virksomheder Hvidovre Kommune planlægger skal flytte ud på Holmene. Her planlægges nemlig efter, at der skal komme mere af samme type virksomheder, som findes på Avedøre Holme i dag. Og der må vi desværre så konstatere, at det bliver mere sort end grønt. For allerede i dag rummer den nuværende erhvervsprofil på Avedøre Holme store risikovirksomheder og tung industri.

Derfor spørger vi endeligt: Vil en ny regering, som i regeringsgrundlaget ønsker bedre havmiljø og flere naturparker, virkelig opføre ni kunstige erhvervstunge øer i Køge Bugt?

I de syv kommuner omkring Køge Bugt mener vi ikke, at der er behov for at øge forureningen, trafikken og støjen i og omkring Køge Bugt med et nyt Danmarks Dubai. Derimod mener vi, at der er behov for at styrke og forbedre naturen og miljøet ved at gøre Køge Bugt til en del af den marine nationale naturpark.