Ishøj er blevet bivenlig kommune

Ishøj Kommune er blevet så god til at gøre plads til bierne i naturen, at kommunen nu er blevet udnævnt som bivenlig kommune af Danmarks Biavlerforening

Der skal være plads til alle i Ishøj – også de flittige bier.

Og Ishøj Kommune er faktisk blevet så god til at give bierne plads i naturen, at kommunen nu har modtaget et certifikat som Bivenlig Kommune af Danmarks Biavlerforening.

Certifikatet bliver givet til kommuner, der tilsår mindst 10.000 kvadratmeter af de kommunale jorder med planter, som er særligt attraktive for insekter.

”I øjeblikket har vi i Ishøj Kommune stort fokus på FN’s verdensmål, og vi arbejder meget med at passe på kloden og naturen. Det indebærer også, at vi skal passe på bierne og insekterne. Derfor har vi udlagt nogle af vores store græsområder og grøftekanter til vildeng. Og borgerne i kommunen har vist stor opbakning til projektet. De synes, at det pynter i bybilledet og er glade for, at vi gør mere for vores insekter,” siger Erkan Yapici, formand for klima- og miljøudvalget i Ishøj Kommune.

Insekterne har fået ti fodboldbaner

Kommunen har på nuværende tidspunkt tilsået omkring 70.000 m2 med planter, som byder bier, sommerfugle og andre insekter inden for i Ishøjs natur. Det svarer til omkring ti fodboldbaner.

Blandt andet er det nye erhvervsområde Winthersminde blevet tilsået med såkaldte insektvenlige frøblandinger, mens den store støjvold ved Køge Bugt-motorvejen også vil blive et slaraffenland for insekter. Desuden er der på Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej sået med vilde blomster. 

Udover de nævnte tiltag har Ishøj Kommune længe anvendt bivenlige træer og buske på offentlige arealer, hvilket også giver borgerne mulighed for at sanke bær og frugter.

”Der er et stort behov for at gøre en indsats for at sikre bestøvende insekter som bierne, for de kan have svært ved at finde føde i et landskab, som er blevet påvirket af mennesker. Biernes bestøvning er vigtig for både fødevareproduktionen og plantediversiteten, men der er også en stor værdi i at gøre noget for blomsterrigdommen på offentlige arealer og dermed sende et stærkt signal om, at vi passer på naturen,” siger Erkan Yapici.