Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver byrådet om handicappolitiske spørgsmål og kan komme med forslag til politiske og administrative tiltag

Det er lovpligtigt for kommunerne i Danmark at have et handicapråd.

Handicaprådet skal så vidt muligt samarbejde med alle kommunens centre om at skabe lige muligheder for handicappede borgere.

Handicaprådet i Ishøj Kommune arbejder på tværs af alle kommunens sektorer for at sikre bredden i det handicappolitiske arbejde.

Læs referater fra handicaprådets møder

 • Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål om mennesker med handicap.
 • Handicaprådet drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
 • Handicaprådet tager kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, for at belyse særlige temaer.
 • Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, for eksempel personalesager eller konkrete klagesager.
 • Byrådet hører så vidt muligt handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere byrådet om dets arbejde og forslag. 

 • Der udpeges fire byrådsmedlemmer og fire medlemmer af handicaporganisationerne til handicaprådet i Ishøj. 
 • Ønsker du at blive medlem af handicaprådet, skal du enten være medlem af byrådet eller medlem af en handicaporganisation for at være valgbar til handicaprådet.  
 • Valgperioden for handicaprådet følger kommunalvalgene.
 • Det nuværende handicapråd blev valgt i 2017.
​Medlemmer af handicaprådet :

Udpeget af byrådet:

 • Kasper Bjering Søby Jensen, næstformand (A)
 • Annelise Madsen (ID)
 • Erkan Yapici (A)
 • Ole Beckmann Skourup (V) 

Udpeget af Handicaporganisationerne:

 • Helle Nees, formand (Sind)
 • Helene Bendiksen (DH)
 • Mette Grentoft (LEV)
 • Charlotte La Cour (DH)

Suppleant:

 • Karina Pultz (DH)

Du er velkommen til at kontakte Borgerservice, hvis du har et emne om handicapområdet, som du ønsker, at handicaprådet skal behandle.

Du kan finde Borgerservices kontaktoplysninger her

Vær opmærksom på, at handicaprådet ikke behandler enkeltsager.