Ishøjs skoler leverer flotte resultater i ny rapport

01. april 2022

”Fremtiden ser lys ud,” lyder det fra udvalgsformand. Ishøjs skoler er nemlig lykkedes med at løfte elevernes faglighed, og det kan nu aflæses i stigende karaktergennemsnit.

Ishøjs skoler er inde i en rigtig positiv udvikling. Det viser skolernes kvalitetsrapport 2022, som giver indblik i elevernes og skolernes udvikling på faglighed og trivsel.

Samlet ligger karaktergennemsnittet for skolerne nu kun 0,4 fra tallet på landsplan på 7,9, mens Strandgårdskolen har overhalet og ligger på 8,4.

Derfor var det også et stolt byråd, som godkendte kvalitetsrapporten på byrådsmødet tirsdag den 1. marts. Arbejdet med at løfte elevernes faglighed i skolerne har nemlig længe haft et stort politisk fokus i Ishøj. Fx er der gennem årene blevet investeret ekstra på at løfte Strandgårdskolen, som oftere ligger et godt stykke fra landsgennemsnittet, men altså nu har overhalet landsgennemsnittet.

”Lærere, pædagoger, forældre og elever kan være stolte over det her resultat. De har gjort det rigtig godt, og hvor er det opmuntrende, at Strandgårdskolen nu har overhalet landsgennemsnittet. Den målrettede indsats har båret frugt,” siger Kasper Bjering Søby Jensen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget, og fortsætter:

”Jeg glæder mig til fortsat at følge udviklingen. Tallene har det jo med at gå op og ned, men det her viser, at vi kan, og det er meget motiverende.”

Fremgang for drenge med etnisk minoritetsbaggrund

En af de elevgrupper, som tidligere har haltet bagud, er drenge med etnisk minoritetsbaggrund, mens pigerne i samme gruppe har klaret sig godt i mange år og ligger stabilt. Den nye rapport viser, at drengene nu er kommet godt med og ligger pænt over landsgennemsnittet inden for samme gruppe på landsplan.

De gode resultater skyldes blandt andet et målrettet arbejde, særligt i fagene dansk og matematik, fortæller skoleleder fra Gildbroskolen, René Aistrup.

”Når vi har formået at løfte drengene, så skyldes det, at lærere og pædagoger er lykkedes med at stille krav og motivere drengene til at træne hårdt og vedholdende. Når du har dansk som andetsprog, har du sværere ved at forstå et fagsprog. Derfor hjælper vi eleverne med at bygge bro mellem deres hverdagssprog og de faglige sprog, så de klarer sig bedre i grundskolen og bliver rustet til at gå videre til gymnasium og erhvervsskole,” forklarer René Aistrup.

Ifølge formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er det meget opmuntrende at se, at drenge med etnisk minoritetsbaggrund nu klarer sig bedre i skolen.

”Vi har været bekymret for drengene, som i flere år har haltet bagefter piger med etnisk minoritetsbaggrund. Derfor er det virkelig opmuntrende at se, at de nu også får succesoplevelser med skolen og haler ind på pigerne,” siger Kasper Bjering Søby Jensen.