Varmeplan

Byrådet i Ishøj Kommune har på byrådsmødet den 2. maj 2023 vedtaget varmeplanen

SE VARMEPLANEN FOR ISHØJ KOMMUNE HER

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, og den medfølgende usikkerhed i gasleverancerne, samt et generelt ønske om at gøre sig uafhængig af energileverancer fra Rusland, indgik den daværende regering og Kommunernes Landsforening den 29. juni 2022 en aftale om, at landets kommuner skulle udarbejde en varmeplan med henblik på at få ejendomme i kommunerne, der bruger fossile brændstoffer til opvarmning, til at overgå til andre opvarmningsformer. Som en del af varmeplanen skulle også indgå en analyse af muligheden for udrulning af fjernvarme.

Generelt om varmeplanen

Formålet med varmeplanen er at reducere opvarmning af ejendomme med fossile brændstoffer. Udbygningen af fjernvarme vurderes at give en samfundsmæssig gevinst, baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.

Fokus i varmeplanen er en omlægning fra fossile brændstoffer, som gas og olie, til andre opvarmningsformer. I Ishøj Kommune har byrådet i efteråret 2022 vedtaget en udrulning af fjernvarme i to områder syd-øst for Køge Bugt-motorvejen, og vedtog på byrådsmødet den 3. januar endeligt projektforslagene for udrulning af fjernvarme vest for motorvejen i Tranegilde-, Ishøj- og Torslunde Landsbyer.

I Ishøj Kommune er det dermed endeligt besluttet at søge en omlægning fra fossile brændstoffer, som opvarmningskilde i bymæssig bebyggelse, til fjernvarme.

Et fokus på at fremme omlægningen fra opvarmning med fossile brændstoffer til grønnere opvarmningsformer i landområderne, forventes at indgå i en fremtidig varmeplan.