Fleksløntilskud

Bliver du ansat i fleksjob, har du mulighed for at få et tilskud til din løn - det hedder Fleksløntilskud

Når du får et fleksjob, har du mulighed for at modtage fleksløntilskud som supplement til din løn fra din arbejdsgiver.

Beløbet for, hvad du kan modtage i fleksløntilskud, er afhængig af din løn og ansættelsesforhold.

Hvis du bliver godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du ansættes i fleksjob.

Du kan læse mere om ledighedsydelse her.

Ydelsesservice modtager oplysninger om dine lønforhold fra din arbejdsgiver.

Første gang du modtager fleksløntilskud, er tilskuddet baseret på denne dokumentationen fra din arbejdsgiver.

Når din arbejdsgiver har indberettet din første hele månedsløn til SKAT, regulerer Ydelsesservice den/de første udbetalinger.

Dit fleksløntilskud beregnes hver måned på baggrund af den løn, som din arbejdsgiver indberetter til SKAT.

Ændrer din løn sig, eller er der oplysninger, som Ydelsesservice ikke kan se i det, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT, vil du modtage et brev (i form af en partshøring), hvor du bliver bedt om at sende en lønseddel.

For at kunne beregne dit fleksløntilskud korrekt, skal Ydelsesservice kende din pensionsprocent eller pensionsbeløbet (dels din egen og dels din arbejdsgivers andel).

Disse oplysninger fremgår bl.a. af din lønseddel, så derfor er det en god ide at sende den første lønseddel for en hel måned med pension.

Send digitalt via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Når din skat skal udregnes, vil dit hovedkort blive brugt - medmindre du giver besked om, at dit bikort skal bruges i stedet.

Vær opmærksom på, at du har pligt til at oplyse om alle ændringer i dine forhold, som kan have betydning for beregningen af dit fleksløntilskud.

Som udgangspunkt laver vi beregningen af dit fleksløntilskud ud fra den løn, du fik i den foregående måned. Fx beregner vi dit fleksløntilskud for december ud fra din løn for november.

Er du ansat i et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, som du reelt yder.

Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som højest kan udgøre op til 18.936 kr. pr. måned.

Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 15.264 kr. om måneden før skat.

Hvis månedslønnen før skat overstiger 15.264 kr., bliver tilskuddet herefter reduceret med 55 procent af lønnen.

Der beregnes 5% ATP af fleksløntilskuddet, dog max. 500 kr. om måneden.