Et nyt stenrev i Ishøj skal forbedre biodiversiteten i Køge Bugt

11. juli 2024

Foreningen Køge Bugt Stenrev har i samarbejde med Ishøj Kommune opført stenrevet Fyrsten ud for Ishøj Havn

Snart får fisk og planter i Køge Bugt det forhåbentlig en smule bedre.

I vandet ud for indsejlingen til Ishøj Havn har Ishøj Kommune og foreningen Køge Bugt Stenrev nemlig etableret et helt nyt, menneskeskabt stenrev, som skal forbedre biodiversiteten i bugten.

Det nye stenrev ligger på ca. to meters dybt vand, er ca. 80 meter langt og 15 meter bredt og består af store sten, som er omtrent 0,5-1 meter brede.

”Stenene stammer fra forskellige steder på Sjælland, hvor vi har oprettet ”stenbanker”, som borgere og virksomheder har kunnet donere store sten til. For eksempel har Arla Foods i Ishøj doneret en del af deres store kampesten,” siger Allan Scheller fra Foreningen Køge Bugt Stenrev.

Stenrev skal være samlingspunkt

Et stenrev kan med tiden tilbyde gydepladser, skjulesteder, spisekamre og opvækstmuligheder for mange forskellige livsformer – både de stationære såsom tang, alger og muslinger, men også de frit svømmende som fisk, rejer og bløddyr.

”Vi håber, at Fyrsten med sin placering tæt på udmundingen af Store Vejle å kan blive et livligt tilholdssted for mange af de plante- og dyrearter, der findes i bugten,” siger Allan Scheller.

For at vurdere hvor stor en forskel det nye stenrev gør for biodiversiteten i Køge Bugt, har Københavns Universitets Fiskeatlas-projekt allerede undersøgt fiskearternes tæthed i området, før stenrevet blev opført.
Lignende undersøgelser vil blive udført i fremtiden for at finde ud af, hvordan fiskene bruger stenrevet.

Naturvejledere vil bruge revet i undervisning

Udover at understøtte bugtens biodiversitet skal Fyrsten også fungere som et formidlingsrev, der kan gøre interesserede borgere klogere på Køge Bugts økosystem – og hvordan vi kan passe bedre på det.

For at sikre en formidling i høj faglig kvalitet til folkeskoler og undervisningsinstitutioner, vil naturvejlederne fra Ishøj Naturcenter inddrage Fyrsten i deres undervisning om Køge Bugt.

”Stenrevet vil dermed komme til at tilbyde unik se-med- fingrene-formidling til børn og unge, som nu får flere og bedre muligheder for at udforske den kystnære del af bugten med snorkler og våddragter,” siger Mads Ellegaard fra Ishøj Naturcenter.

Velux Fonden donerer stort beløb

En stor del af pengene til stenrevet kommer fra Velux Fonden, som i maj 2022 gav 9,6 mio. kr. til foreningen Køge Bugt Stenrevs arbejde for at genskabe biodiversiteten i Køge Bugt.

Ishøj Kommune har bevilliget 100.000 kr. til etableringen af Fyrsten. 

Du kan læse mere om projektet på Køge Bugt Stenrevs hjemmeside.

GALLERI: Se flere billeder fra etableringen af Fyrsten