Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring med MitID. 

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navneændring med MitID, der allerede er udfyldt, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Du skal medunderskrive indenfor 14 dage fra ansøgningsdatoen. Hvis ikke der medunderskrives, bliver sagen ikke modtaget af myndigheden.

Du kan søge om navneændring ved vielse med MitID, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest. 

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Hvis du søger om navneændring ved vielse, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på vielsesdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse.

Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navneændring på bryllupsdagen med MitID, der allerede er udfyldt, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Du skal medunderskrive indenfor 14 dage fra ansøgningsdatoen. Hvis ikke der medunderskrives, bliver sagen ikke modtaget af myndigheden.

Hvis du ikke kan få MitID, eller hvis den der skal godkende ansøgningen ikke kan få MitID, så kan I udfylde ansøgningen – til print.

Gælder det navneændring i forbindelse med vielse, skal du anvende blanketten "Navneændring ved vielse til print".

For øvrige navneændringer anvend "Ansøg om navneændring – til print".

Ansøgningsblanket og eventuel kvittering skal sendes pr. brev til det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, skal ansøgning og eventuel kvittering sendes til fødekommunen i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker sagsbehandling og bliver ikke refunderet, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes eller den trækkes tilbage. Du kan således heller ikke få refunderet gebyr, hvis evt. medunderskriver ikke vil signere. Gebyret skal betales med Dankort, kreditkort eller MobilePay, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 585,66 kr. (2024).

Kan du ikke betale med Dankort, kreditkort eller MobilePay, skal du betale gebyret som et girokort/indbetalingskort via en netbanksoverførsel inden du indsender din ansøgning. Inden du betaler, bør du lave en aftale med den myndighed, som modtager din ansøgning. Det er enten dit bopælssogn eller den sønderjyske kommune, hvor du er født.  

Din dokumentation for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du har fået af din bank. Denne dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning om navneændring som et bilag nederst på siden, hvor du oplyser navnet du ansøger om (Det er på Trin 2 af 6, når du udfylder ansøgningen).

Indbetaling af girokort via netbank

Når du betaler gebyret, skal du sikre at:

 • de to første cifre i modtagerfeltet er "73"
 • skrive kontonummeret: "84698857"
 • skrive ansøgers nuværende navn i feltet "Besked til modtager"    

Betalingsoplysningerne kan du finde på blanketten "Ansøg om navneændring – til print", side 4.

Når du efter endt betaling ansøger om navneændring på www.borger.dk, skal du være opmærksom på følgende:  

 • at du under "Betaling" vælger svarmuligheden: "Jeg mener ikke, at jeg skal betale for denne navneændring"
 • at du i feltet "Begrundelse herfor" oplyser, at der er lavet aftale med sognet eller kommunen om, at girokortet betales via netbank.

Husk at vedhæfte kvittering for betaling til ansøgningen.

Navneændringer er gebyrfri, hvis:  

 • navneændringen søges i forbindelse med vielsen og der skabes en form for navnefællesskab og der søges senest 3 måneder efter vielsen, eller
 • navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab  

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere om gebyr hos Familieretshuset:

Har du ved en fejl betalt gebyr, så skal du kontakte sognet for nærmere vejledning.

Sognet skal bekræfte, at gebyret kan betales tilbage. Hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født.

Hvis du i din ansøgning er kommet til at skrive enten din egen eller anden parts e-mailadresse forkert, kan det ikke rettes, når du har sendt din ansøgning. Din egen e-mailadresse indtastes til brug for kontakt mellem dig og dit bopælssogn (eller hvis du er født i Sønderjylland, den Sønderjyske kommune), der skal behandle din ansøgning. 

Bemærk, at hvis en anden parts e-mailadresse er forkert, kan ansøgningen i stedet for medunderskrives via selvbetjeningen her på siden. Vedkommende skal logge sig ind på selvbetjeningen og vælge ”Medunderskriv ansøgning om navneændring med MitID” eller ”Medunderskriv ansøgning om navneændring ved vielse med MitID”.

Du kan også udfylde en ny ansøgning med de rigtige oplysninger.

For yderligere hjælp, kontakt dit bopælssogn, eller din sønderjyske kommune, hvis du er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Din ansøgning behandles i sognet, hvor du bor.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, så sendes ansøgningen til kommunen, hvor du er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland

Ønsker du oplysninger om, hvilken dokumentation, der er brug for, skal du kontakte den myndighed, der skal behandle din ansøgning:

Find kontaktoplysninger til sognet, hvor du bor med Find sogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, skal du kontakte kommunen, hvor du er født.

Sundhedskort

Det er gratis at få et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), hvis du ændrer navn i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen.

I nogle kommuner kan det også være gratis ved navneændring af andre grunde.

Sundhedskort-appen bliver automatisk opdateret med dit nye navn.

Du kan bestille sundhedskort digitalt og hos kommunen.

Pas

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

Du skal selv betale for et pas med dit nye navn på. Du kan søge om pas hos kommunen.

Kørekort

Du skal selv betale for ændring af kørekort eller evt. et duplikatkørekort.

Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret.

Banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner mv. kan abonnere på oplysninger fra CPR og får derved oplysninger om dit nye navn.

Du skal selv sørge for at give besked til dem, der ikke selv henter oplysninger om dit nye navn fra CPR.

Husk at sætte dit nye navn på brevkasse eller brevindkast, så du fortsat får din post. 

Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl.

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest 3 måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Der er gebyr for navneændring i forbindelse med skilsmisse. Det gælder også, hvis du tidligere har båret det ønskede navn.

Læs mere under menupunktet "Gebyr for navneændring", hvor der også henvises til Familiestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det med MitID:

Hvis barnet er under 12 år, kan barnet blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.

Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

Børn mellem 12 og 14 år skal medunderskrive en ansøgning om navneændring på sig selv. Det gør barnet via en trykfølsom skærm eller via en mus.  

Børn mellem 15 og 18 år har MitID, men er ikke myndige. Det er den, der har forældremyndigheden, der skal indsende ansøgningen, og herefter skal barnet signere ansøgningen.

De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal begge signere ansøgningen.

Unge over 18 er myndige og skal selv søge om navneændring.

Forældre uden fælles forældremyndighed

Ifølge Navnelovens § 23 gælder følgende:

Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.

Læs mere om navne i Navneloven og Vejledning om navne.

Du må have ét eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Som hovedregel må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Du kan finde lister over godkendte fornavne på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis du ønsker et navn, som ikke står på listen, skal du i din ansøgning om navngivelse/navneændring begrunde din tilknytning til navnet. Hvis navnet bliver godkendt, skrives det på listen over godkendte fornavne og kan bruges frit af alle.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland. Nogle sager sendes videre til Familieretshuset.

Har du spørgsmål om navngivelse/navneændring kan du kontakte din lokale præst eller kordegn. Find din lokale præst eller kordegn på sogneportalen.

Er du født i Sønderjylland og har spørgsmål i forbindelse med navngivelse/navneændring kan du kontakte kommunen, hvor du er fødselsregistreret.

Du har mulighed for at søge om ændring af dit fornavn, så det passer til din kønsidentitet. Det kræver, at du opfylder nogle betingelser.

Du kan læse mere om betingelserne på Familieretshusets hjemmeside.

Du har mulighed for at søge om ændring af dit barns fornavn, så det passer til dets kønsidentitet. Det kræver, at dit barn opfylder nogle betingelser.

Du kan læse mere om betingelserne på Familieretshusets hjemmeside.

Med samtykke fra ægtefælle eller samlever kan man godt tage vedkommendes mellem- eller efternavn.

Som samlevende skal man have boet sammen i mindst to år eller have et fælles barn under 18 år, som har/skal have navnet. Hvis I ikke kan få MitID, skal I udfylde en navneændringsblanket sammen med en samlivserklæring.

Er ægtefællen, samleveren, stedforældrene eller plejeforældrene afgået ved døden, kan du kun få deres navn, hvis deres nærmeste pårørende via blanketten, "Erklæring fra nærmeste slægt" erklærer, at det er i overensstemmelse med afdødes holdning, at du kan få navnet.

Ansøgningen skal behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn.

Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Efternavne, der bæres af over 2.000 personer, er ikke beskyttede og kan derfor benyttes frit af enhver.

Er der 2.000 eller færre personer, der bærer efternavnet, skal du have samtykke fra samtlige bærere. Brug ansøgningen "Samtykke til brug for ansøgning om navneændring".

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis du ønsker at tage et helt nyt efternavn, der ikke allerede er i slægten eller bæres som efternavn her i landet, kan du søge om at få navnet godkendt.

Betingelser for at få et nydannet efternavn

Du kan tage et navn, som ikke bæres som efternavn her i landet, som efternavn, med mindre navnet:

 1. let kan forveksles med et beskyttet efternavn
 2. indgår i – eller let kan forveksles med – navnet på et selskab, en forening, et varemærke eller lignende, som er anmeldt til Familieretshuset
 3. er et almindeligt kendt kunstnernavn, som er anmeldt til Familieretshuset, eller let kan forveksles hermed
 4. er navnet på en almindeligt kendt udenlandsk eller historisk person eller let kan forveksles hermed
 5. er et egentligt fornavn
 6. er uegnet til at blive anvendt som mellem- eller efternavn her i landet eller
 7. er upassende eller kan vække anstød

Undersøg hos Danmarks Statistik om navnet allerede findes.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn. Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Et adresseringsmellemnavn er ikke et navn, du bærer efter navnelovens regler, men er alene et navn, du kunne anmelde til folkeregistret/CPR efter regler, der var gældende før 1. april 2006.

Efter den 1. april 2006 kan man ikke mere anmelde adresseringsmellemnavne. De navne der er anmeldt før den 1. april 2006, kan forblive i folkeregistret/CPR, indtil du ændrer dit efternavn eller anmoder om at få adresseringsmellemnavnet slettet.

Her kan du kan læse mere om reglerne for adresseringsnavne før og efter 1. april 2006:

Et adresseringsmellemnavn vil typisk være dit oprindelige efternavn, din ægtefælles mellemnavn eller en tidligere ægtefælles efternavn. Det er i dag muligt at få visse adresseringsmellemnavne som egentlige mellemnavne. Stammer navnet fra din ægtefælle, skal ægtefællen samtykke. Du kan ikke få et navn fra en fraskilt ægtefælle. Du skal søge i dit bopælssogn og der skal betales gebyr for navneændringen.

Ønsker du at få slettet et adresseringsmellemnavn kan du kontakte kommunen. Ændring af dit adresseringsnavn (kaldenavn) er gratis.

Du kan ændre dit adresseringsnavn (kaldenavn) ved at kontakte kommunen.

Et kaldenavn – eller adresseringsnavn – er det navn, du gerne vil kaldes, selvom det ikke er dit fulde navn. Hvis du fx hedder Anna Marie Jensen, men kun kaldes Anna Jensen, kan du registrere det som dit kaldenavn hos borgerservice. Husk at bestille tid.

Vær opmærksom på følgende, når du skifter kaldenavn:

 • Kaldenavnet altid skal indeholde dit efternavn og mindst ét af dine fornavne skrevet fuldt ud
 • At ændre kaldenavn betyder ikke, at du laver en navneændring 

Det koster ikke noget at skifte kaldenavn.

Du kan bestille en attest med MitID.

Hvis ikke du har eller kan få MitID, skal du henvende dig personligt til et kirkekontor. Hvis du eller én i familien netop har fået en navneændring med MitID, får anmelder automatisk tilsendt "Bekræftelse af navn" til anmelders digitale post.

Til din information kan alle myndigheder se, når navneændringen er registreret i CPR.

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Hos Danmarks Statistik kan du finde statistikker over de mest populære navne, og du kan se, hvor mange der hedder det samme som dig.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet
Opdateret 10.07.2024