Den sidste grund i Erhvervsområdet Pilemølle bliver nu sat til salg

22. marts 2022

Ishøj Kommune sætter nu den sidste parcel i Erhvervsområdet Pilemølle i offentligt udbud

Den 5.036 m2 store grund har en attraktiv beliggenhed i et spændende og centralt erhvervsområde tæt på motorvejsnettet, hvilket giver optimale til- og frakørselsmuligheder samt god mulighed for offentlig transport.
Området er under etablering og indeholder både færdigt byggeri og byggeri på vej.

Anvendelsen af grunden er i den gældende lokalplan beskrevet som ”Håndværk- & Produktions-virksomheder” i overensstemmelse med områdets øvrige erhverv.

Bebyggelsesprocenten udgør 100, og det vil være muligt at bygge i to etager i 10 meters højde. Der vil dog være krav til bygningernes ydre fremtræden samt krav om et vist antal parkeringspladser.

Byrådet vælger køberen

Salget vil blive gennemført efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 396 af den 15. marts 2021, også kaldet Udbudsbekendtgørelsen.

Byrådet i Ishøj træffer den endelige beslutning om valg af køber, hvor buddets størrelse sammenholdt med budgivers hensigter og planer med købet, vil vægte.

Fristen for afgivelse af bud er torsdag den 12. maj 2022 og bud kan afgives ved brug af Tilbudsblanketten.

Relevante dokumenter finder du forneden.

Relevante dokumenter: