Strategier på børne- og ungeområdet

Ishøj Kommune har en Strategi for Det sunde liv for børn og unge i Ishøj og en Strategi for Stærke fællesskaber, som begge er målrettet børn og unge

De to strategier er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget og skal understøtte og konkretisere Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, så der sættes en tydelig retning og meningsfulde målsætninger for udviklingen af børne- og ungeområdet.

Strategierne er ligeledes en del af arbejdet med at udmønte byrådets vision ”Fælles om mulighedernes Ishøj”.

Du kan finde de to strategier her: