Team Frivillighed og Lokalsamfund

I Team Frivillighed og Lokalsamfund arbejder vi med frivillighed på det sociale område i Ishøj

Sammen med mange andre lokale aktører er vi med til at skabe livskvalitet og mulighed for, at alle i Ishøj kan have et godt socialt og aktivt liv - eller blive hjulpet ind i et.

Vi samarbejder med flere forskellige dele af Ishøjs lokalsamfund, fx

  • foreninger - som Røde Kors, Næstehjælperne og Ældre Sagen
  • netværk - som Samtale på Dansk og Amput-Caféen
  • lokale og kommunale institutioner - som kirkerne, Helhedsplanen i Vejleåparken, Kulturium Bibliotek og Kærbo- og Torsbo plejecenter

Hvad kan du bruge os til?

I kan bruge os som sparringspartner, hvis I har spørgsmål i forbindelse med opstarten af jeres netværk. Det kan være I skal bruge hjælp til, hvordan I bedst kan komme i gang eller i kontakt med jeres målgruppe.

Vi har blandt andet hjulpet nogle initiativer med sparring omkring opstart, koordinering af de frivilliges arbejdsopgaver samt opgave- og problemløsning efter opstarten af arrangementet.

Vi er godt kendt i lokalsamfundet og har mange kontakter, både til boligforeninger, lokalområder og andre kommunale afdelinger og -områder. 

Vi har fx hjulpet Amput-caféen med både at finde et sted at mødes til frokost og finde et bowlingcenter, der var kørestolsvenligt.

Vi kan også hjælpe med fx at lave og trykke info-flyers om jeres aktivitet og derudover er vi også i kontakt med Ishøj Kommunes Kommunikationsafdeling, hvor der kan være mulighed for fx at lave et indslag om jeres netværk.

Derudover kan vi også hjælpe med at finde ud af, hvor det giver mest mening at informere om initiativet både internt og eksternt i kommunen

Vi har mange og brede relationer til alle dele af Ishøj og hjælper gerne med at skabe kontakt mellem mennesker og åbne døre der, hvor vi kan. 

Det kan være I gerne vil i kontakt med nogen, der kan fortælle om et bestemt emne eller overvejer at lave et arrangement med et andet netværk. Det vil vi gerne hjælpe med, hvis I ikke selv har mulighed for det.

Vi hjælper også foreninger og netværk med at arrangere kurser for frivillige. Det kan fx være via Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Så er vi med til at arrangere den årlige Frivilligfest for alle frivillige, der laver arbejde på det sociale område. I kan læse mere om Frivilligfesten her 

Til festen uddeles de tre priser

  • Den sociale frivilligpris - bliver givet til personer, foreninger, grupper eller netværk, som gør en særlig frivillig social indsats, der er til gavn for Ishøjs borgere
  • Ældreprisen - uddeles til en person, der har gjort en særlig indsats for ældre Ishøjborgere eller arbejdet aktivt for bedre forhold for ældre

  • Handicapprisen - bliver uddelt til personer, foreninger eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for Ishøjborgere med et handicap

Du kan læse mere om priserne og hvem samt hvordan man kan indstille nogen til en pris her

Mere information om, hvornår du kan lave en indstilling kommer i Fællesannoncen og på ishoj.dk i august.

I kan læse mere om, hvad §18-midler er for noget og hvordan I søger dem ved at klikke her

Maja Aller

Frivilligkoordinator

61936269