Hegnsyn

Hegnsynet er udpeget af kommunalbestyrelsen og består af tre medlemmer - heraf et plantningskyndigt og et bygningskyndigt medlem

Hegnsynet fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager.

Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven.

Hvordan foregår et hegnsyn?

I første omgang bør naboerne selv prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om.

Hvis det ikke er muligt, kan man skriftligt anmode hegnsynet om at få foretaget et hegnsyn. I brevet skal der stå hvem, hvor og hvad, man klager over.

Når man har klaget over et hegn, kommer det lokale hegnsyn på besøg og ser på hegnet og forholdene. Involverede grundejere vil blive indkaldt til hegnsynet ved anbefalet brev.

Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer, der er udpeget af byrådet.

Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnsynet sagen ved kendelse 

Ejere (lejere) af fast ejendom i kommunen

Hegnsynet hjælper og mægler mellem to ejere om hegn i og ved skellinie.

Der skal indsendes skriftlig anmodning om hegnsyn indeholdende oplysning om:

  • Hvilke ejendomme det drejer sig om, adresse, matr. nr. ejernavn
  • Hvad man vil klage over
  • Hvad man ønsker gjort i stedet for eller evt. reetableret
    (f. eks. naboen har fældet beplantningen, som ønskes reetableret eller
    om man ønsker fast hegn. Der skal tages hensyn til eventuel lokalplan eller
    tinglyste servitutter.

Det koster 1806 kroner at afholde hegnsyn. 

Der vil være mellem to-tre uger efter modtagelse af den skriftlige henvendelse.

Center for Ejendomme

Ishøj Store Torv 20, 3. sal, 2635 Ishøj

4357 7440

cej@ishoj.dk