Skorstensfejning og -syn

Fejning af skorstene er lovpligtig og har til formål at forebygge skorstensbrande

Lovgrundlaget er Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, nr. 239 af 27. april 1993.

Ejere og brugere af oliefyringsanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal sørge for, at anlæggene kontrolmåles, justeres og renses en gang om året.

Lovgrundlaget er Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyrsanlæg, nr. 785 af 21. august 2000.

Hvor ofte skal skorstenen renses?

Skorstene tilsluttet oliefyr og skorstene tilsluttet brændeovne, skal normalt renses en gang om året.

Du kan dog lave en aftale med skorstensfejeren om hyppigere eller sjældnere fejning.

Ved større anlæg skal der renses to gange om året.

Dagen før der skal fejes skorsten, lægger skorstensfejeren en besked om, at fejning foretages næste dag.

Skorstensfejning omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.

Hvordan betaler jeg?

Efter indberetning fra skorstensfejermesteren opkræver byrådet de lovpligtige skorstensfejergebyr hos husejeren sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Beløbet dækker kun de lovpligtige fejninger. Der kan forekomme betaling ud over det beløb, der opkræves på ejendomsskattebilletten, idet andre gebyrer og eventuel regulering i løbet af året opkræves direkte af skorstensfejermesteren.

Tilbagebetaling af uberettigede opkrævede beløb foretages af skorstensfejermesteren.

Hvem skal underrettes, hvis jeg tager min skorsten i brug?

Ved nyetablering skal skorstensfejermesteren også underrettes med henblik på varetagelse af den lovpligtige skorstensfejning.

Hvem renser min skorsten?

Skorstensfejning i Ishøj udføres af skorstensfejermester Torben Glad Nielsen.

Torben Glad Nielsen
Køgevej 289
2635 Ishøj
Tlf.: 40 44 42 94
e-mail: info@skorstensfejeren.dk

Hvad, hvis jeg ikke bruger min skorsten mere?

Ophører brug af en skorsten for eksempel ved overgang til anden varmekilde eller nedtagning af brændeovn, skal du foretage afmelding til skorstensfejermesteren, der herefter foretager en besigtigelse.

Kontrolmåling af oliefyrsanlæg

Som hovedregel skal skorstensfejeren foretage kontrolmåling af oliefyringsanlæg en gang om året.

Undtagelsen er, at ejeren eller brugeren af anlægget dokumenterer over for skorstensfejeren, at der foreligger en aftale om et årligt eftersyn af anlægget med en servicevirksomhed eller af en ejendomsmedarbejder, som er registreret som intern servicemontør for anlægget.

Betaling for kontrolmåling opkræves ikke sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Hvad koster det?

Priserne for kontrolmåling, skorstensfejning og rensning af røgrør og røgkanaler reguleres hver år.

BYG

Ishøj Store Torv 20, 3. sal, 2635 Ishøj

4357 7510

byg@ishoj.dk