Repatriering - at vende hjem

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet med økonomisk støtte

Du kan få hjælp, hvis du:

 • har et frivilligt ønske om at flytte permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.
 • er flygtning.
 • er familiesammenført med flygtninge.
 • er familiesammenført med udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år.
 • har - eller er efterkommer af en, som har - dansk opholdstilladelse efter regler gældende før udlændingeloven af 1983.
 • ikke selv har mulighed for at betale udgifterne i forbindelse med repatriering.

Hvis du har dansk statsborgerskab, kan du ikke søge om hjælp til at vende tilbage til tidligere hjemland, men har du dobbeltstatsborgerskab, kan du søge om repatriering.

Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til flygtninge og indvandrere, om at vende hjem til deres hjemland.

Ishøj Kommune vurderer, om du kan få økonomisk støtte efter repatrieringsloven.

Støtten kan være:
 • Hjælp til etablering i hjemlandet.
 • Rejseudgifter.
 • Transport af personlige ejendele.
 • Erhvervsudstyr.
 • Sygeforsikring.
 • Medicin og medicinsk udstyr og hjælpemidler.
Re-integrationsbistand:

Hvis du er fyldt 55 år og/eller er uarbejdsdygtig har du mulighed for at få en månedlig ydelse med dig, når du vender tilbage.

Du kan få reintegrationsbistand, hvis du:

 • har et frivilligt ønske om at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland
 • ikke selv kan dække udgifterne i forbindelse med din repatriering
 • har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år

Afhængig af dit opholdsgrundlag i Danmark, har du evt. fortrydelsesret i forbindelse med repatriering.

Hos Dansk Flygtningehjælp kan du få oplyst, om du har fortrydelsesret ved repatriering.

Hvis du fortryder, skal du fra hjemlandet kontakte Dansk Flygtningehjælp, som kan yde faglig råd og vejledning i forhold til din konkrete situation og aktuelle forhold i det pågældende land.

Hvis du fortryder, skal du betale din etableringsstøtte tilbage.

Overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, skal du tage kontakt til Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp kan rådgive dig (også med tolkebistand), der ønsker at vende hjem.

Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

Ring på: Tlf. 33 73 50 00 eller skriv til atvendehjem@drc.dk.

Læs mere på atvendehjem.dk

Hvis du har søgt om økonomisk støtte til repatriering

Har du allerede søgt om hjælp til repatriering, er det en sagsbehandler i Ishøj Kommune, du skal kontakte.