Ishøj Kommune indgår ny leverandøraftale på diabetes-produkter

08. september 2022

Ishøj Kommune har indgået ny aftale med Mediq Danmark om levering af diabeteshjælpemidler. Aftalen træder i kraft den 12. september 2022

Da Mediq Danmark i forvejen var Ishøj Kommunes leverandør af diabeteshjælpemidler, vil aftalen ikke få praktisk betydning for de borgere, som allerede bestiller produkter. Hvis du er en af disse borgere, vil du derfor ikke modtage en ny bevilling.

Hvis dit nuværende apparat ikke er med i den nye standardaftale, kan du bestille et nyt apparat gratis fra kataloget hos Mediq Danmark. I så fald skal du ringe til tlf. 3637 9130.

Du kan se produktkataloget her

Du har flere muligheder

Ønsker du at benytte produkter, der ikke er med i standardaftalen i kataloget, eller vurderer du, at produkterne ikke dækker dit behov, har du følgende muligheder:

 1. Du kan kontakte Ishøj Kommune, Hjælpemidler via borger.dk, cvv@ishoj.dk eller tlf. 4357 7840.
  Derefter foretager vi en individuel, konkret vurdering af dit behov og giver dig herefter en afgørelse.
  Du skal være opmærksom på, at vi yder støtte til ”bedst og billigst egnede” diabeteshjælpemidler.
  Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilstrækkelig begrundelse for særbevilling, at du har vænnet dig til de nuværende produkter.
  Vi anbefaler, at du afprøver de nye produkter en periode, før du søger om udvidet særbevilling.
 2. Du kan også frit vælge at købe produkter uden at kontakte os.
  I så fald skal du selv afholde en eventuel egenbetaling, som er prisforskellen mellem det tilbudte produkt i kataloget og de produkter, du ønsker.
  Beløbet på egenbetalinger kan du få oplyst ved henvendelse til Mediq Danmark.
 3. Ønsker du ikke at benytte Mediq Danmark, kan du frit vælge en anden leverandør efter reglerne om Frit Valg.
  Inden du køber diabeteshjælpemidler fra din ønskede leverandør, skal du kontakte Ishøj Kommune, Hjælpemidler med oplysninger om den leverandør og det produkt, som du ønsker.
  Du vil selv skulle afholde en eventuel egenbetaling, som er prisforskellen mellem det tilbudte produkt i kataloget og de produkter, du ønsker.