De frivillige i Ishøj skal hyldes

22. august 2022

Den årlige Frivilligfest i Ishøj Kommune løber i år af stablen den 30. september, hvor frivillige, foreninger og netværk hyldes med fest og prisuddeling

Hvert år hylder Ishøj Kommune personer, foreninger, netværk og virksomheder, som gør en særlig frivillig indsats for borgerne i kommunen. Det sker i år ved den årlige Frivilligfest den 30. september 2022. Til festen vil der være uddeling af Ældreprisen, Handicapprisen og Den sociale frivilligpris.

Frivilligfesten er en tilbagevende begivenhed, der giver frivillige på det sociale område mulighed for at mødes og blive hyldet i fællesskab.

”Jeg oplever, at fællesskabet er en bærende værdi, som er med til at styrke sammenhængskraften i vores samfund. Vi har mange fællesskaber i Ishøj, og mange af dem udgøres og koordineres af frivillige. Gennem fællesskaber bliver vi bundet tættere sammen, og i en tid med ufred i verden understreges vigtigheden af, at vi hylder fællesskabet, frivilligheden og samfundssindet. Derfor glæder jeg mig meget til at hylde de frivillige til Frivilligfesten i år,” siger borgmester Merete Amdisen.

Formanden for Socialt- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, Erkan Yapici, supplerer:
”Der ligger en stor ressource i frivilligheden, og derfor glæder jeg mig til at hylde dem og takke dem for deres enorme indsats i Ishøj. Frivillige er jo med til at styrke velfærdssamfundet, og derfor er det nødvendigt, at vi inddrager dem og skaber gode rammer for, at medborgerskabet kan udfolde sig og de frivilliges ressourcer sættes i spil.”

  • Den sociale frivilligpris bliver givet til personer, foreninger, grupper eller netværk, som gør en særlig frivillig social indsats, der er til gavn for Ishøjs borgere.
  • Ældreprisen uddeles til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for ældre borgere eller arbejdet aktivt for bedre forhold for ældre.
  • Handicapprisen bliver uddelt til personer, foreninger eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for borgere med et handicap.

Fælles for de tre priser er, at den/de indstillede skal være fra Ishøj.

Alle kan indstille en kandidat til priserne. Det gælder både personer, foreninger, virksomheder, boligselskaber mv. Hvis du kender nogen, som fortjener en af årets priser, så send en mail til sekretær for Seniorrådet, Gitte Sørensen, på gilso@ishoj.dk.

I indstillingen til prisen skal du skrive navnet på din kandidat, og hvorfor det lige præcis er den person, forening eller netværk, der skal modtage en pris. Det er også vigtigt, at du tydeligt angiver, hvilken pris der indstilles til. Send din indstilling senest den 9. september 2022 kl. 12.

Prisvinderne bliver udvalgt af et panel bestående af borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Udsatterådet, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for Handicaprådet.

Prisvinderne får direkte besked. Vinderne vil hver modtage et gavekort på 3.000 kr., en buket blomster samt en indgraveret vase.

Festlighederne finder sted fredag den 30. september 2022 kl. 17-20 i bevægelsessalen i Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Udover prisuddelingerne vil aftenen byde på mad, musikalsk underholdning samt socialt samvær.
Alle, der laver frivilligt socialt arbejde i Ishøj, er velkomne. Fordelingen af pladser foregår efter en fastsat fordelingsnøgle.

I kan få oplyst, hvor mange pladser I har til rådighed og tilmelde jer ved at tage kontakt til team_frivillighed@ishoj.dk.

Ved tilmelding bedes oplyses forening/netværk, navn samt eventuelle fødevarebehov. Send ikke følsomme eller fortrolige personoplysninger pr. mail.

Tilmelding skal ske senest den 20. september 2022.