Planstrategi

Hvert fjerde år skal Ishøj Byråd vedtage en strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Planstrategien udstikker rammerne for kommunens fysiske udvikling i de kommende 12 år

Byrådet kan bruge planstrategien til at udpege, hvilke dagsordener og temaer der er vigtige, samt evt. opsætte mål for området.

Strategien kan samtidig beskrive hvilke konkrete projekter og initiativer inden for fysisk udvikling, som byrådet allerede har igangsat - eller forventer at igangsætte - i perioden.

Indholdet i planstrategien er afgrænset til visioner, målsætninger og indsatser der relaterer sig til kommunens fysiske udvikling. Men emnerne vil ofte vedrøre mange forskellige kommunale opgaver lige fra fx styrkelse af kultur- og idrætsfaciliteter og udbygning af velfærdsinstitutioner til klimasikring af byen og udvikling af natur og grønne byrum.

 

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Fra uge 4 til uge 8 havde alle borgere i Ishøj mulighed for at svare på et spørgeskema omkring kommunens udvikling. Spørgeskemaet er udformet efter de 6 temaer som Ishøj Byråd har besluttet planstrategien skal indeholde. Temaerne var følgende:

  • Kvalitet i udviklingen af kommunen
  • Balanceret fokus på boligforsyning og befolkningsudvikling
  • Styrkelse af naturen og biodiversiteten
  • Udvikling af de rekreative værdier ved vandet og kystsikring
  • Styrkelse af mobiliteten
  • Grøn omstilling og reduktion af CO2