Planstrategi

Ishøj Kommunes planstrategi udstikker rammerne for kommunens fysiske udvikling i de kommende 12 år

 

Hvert fjerde år skal Ishøj Byråd vedtage en strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Byrådet kan bruge planstrategien til at udpege, hvilke dagsordener og temaer som er vigtige, samt evt. opsætte mål for området.

Strategien kan samtidig beskrive hvilke konkrete projekter og initiativer inden for fysisk udvikling, som byrådet allerede har igangsat - eller forventer at igangsætte - i perioden.