Planstrategi

Ishøj Kommunes planstrategi udstikker rammerne for kommunens fysiske udvikling i de kommende 12 år

 

Hvert fjerde år skal Ishøj Byråd vedtage en strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Byrådet kan bruge planstrategien til at udpege, hvilke dagsordener og temaer som er vigtige, samt evt. opsætte mål for området.

Strategien kan samtidig beskrive hvilke konkrete projekter og initiativer inden for fysisk udvikling, som byrådet allerede har igangsat - eller forventer at igangsætte - i perioden.

Indholdet i planstrategien er afgrænset til visioner, målsætninger og indsatser der relaterer sig til kommunens fysiske udvikling. Men emnerne vil ofte vedrøre mange forskellige kommunale opgaver lige fra fx styrkelse af kultur- og idrætsfaciliteter og udbygning af velfærdsinstitutioner til klimasikring af byen og udvikling af natur og grønne byrum.