}

Truet tudse er spottet i nye vandhuller ved Jægersø

18. oktober 2023

Ishøj Kommune genetablerede sidste år fem vandhuller ved Jægersø i Strandparken til den grønbroget tudse. Derfor holder kommunen øje med bestanden, og aktivitet er registreret 

Når mørket falder på, og vandtemperaturen falder, så kvækker den grønbroget tudse. Derfor må Ishøj Kommunes flora-fauna registrator Jonas Hansen også på aftenarbejde, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at registrere den grønbroget tudse.

”Overvågningen af bestanden er vigtig, fordi den grønbroget tudse er en bilag IV art og på rødlisten over truet arter. Med midler fra naturmillionen genetablerede Ishøj Kommune sidste år fem vandhuller ved Jægersø i Strandparken for at øge ynglemulighederne,” fortæller Jonas Hansen og tilføjer:

"I sommers lykkedes det for mig at registrere den grønbroget tudse i de nye udgravninger. Indtil videre i alt seks hanner, så nu håber vi, at tudserne finder en mage, så bestanden kan yngle og vokse.”

På videoen i toppen af siden kan du se, hvordan det foregår, når Jonas Hansen er ude for at registrere den grønbroget tudse efter mørkets frembrud.

Kampen om overlevelse

Ifølge naturforvalter Lennie Rotvit fortsætter Ishøj Kommune med at overvåge bestanden af den grønbroget tudse. Udover den grønbroget tudse er der også registreret grøn frø i de genetablerede vandhuller, og den kombination bliver udfordrende.

”Den grønbroget tudse har det med at trække sig, der hvor andre arter gerne vil være. Det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at udarte sig på sigt i forhold til, om den grønbroget tudse finder sig godt til rette og yngler i vandhullerne,” forklarer Lennie Rotvit.

Fortæl os, hvis du spotter tudsen i din have

Den grønbroget tudse bevæger sig nu mod overvintringsstederne, og her kan du som haveejer hjælpe, hvis du bor på strandsiden i området fra Skovvej og ned til Lille Vejleå, fortæller Jonas Hansen.

”Du må meget gerne hjælpe med at holde øje med den grønbroget tudse i din have og melde fund ind til Ishøj Kommunes Natur- og Miljøafdeling. På den måde kan vi fortsat følge bestanden over vinteren. Du skal kigge efter en tudse, som er kendetegnet ved have store, grønne pletter, der hver er omgivet af en sort rand. Grundfarven er lysegrå til gråbrun. Den grønbroget tudse overvintrer gerne under sten, kvasbunker og under fliseterrassen. Du kan også spotte den i drivhuset fx i sphagnumsække, udhuset eller garagen," beskriver Jonas Hansen.

Du melder dine fund ind til Natur og Miljø og meget gerne med et foto på mail: naturmiljo@ishoj.dk

Midlerne til udgravningen af vandhuller ved Jægersø i Strandparken kommer fra naturmillionen, som Ishøj Byråd har besluttet årligt at investere i mere natur og flere grønne områder i årene 2022-25.

Læs nyheder om andre projekter, hvor midlerne også kommer fra naturmillionen:
Ny indhegning til helårsgræsning bliver sat op i Tranegilde
To nye oaser på Vejlebrovej