Stor interesse for fjernvarme i Ishøj

29. marts 2022

Ishøj Kommune er i fuld gang med at lave en plan for, hvordan naturgas kan blive skiftet ud med fjernvarme i hele kommunen. Blandt borgerne har stigende gaspriser øget efterspørgslen på fjernvarme

Ishøj Kommune skal være CO2 neutral senest i 2050, og her er et skifte fra et varmesystem på fossile energikilder som olie og gas til fjernvarme og varmepumper et vigtigt skridt på vejen. Overgangen skal ske senest i 2030 ifølge den klimaaftale, regeringen har indgået med et bredt flertal i folketinget.

Derfor har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en varmeplan for den fremtidige opvarmning af alle bygninger i Ishøj. Behovet for at skifte væk fra opvarmning med naturgas og oliefyr er heller ikke blevet mindre med de stigende energipriser som følge af krigen i Ukraine.

Stigende gaspriser presser økonomien

”Ishøj Kommune får lige nu mange henvendelser fra borgere, som gerne vil skifte til fjernvarme i en fart, fordi de høje gaspriser presser økonomien,” siger Kalbiye Yüksel, formand for Klima- og Miljøudvalget.

Det er kommunens ambition, at så mange som muligt skal tilbydes fjernvarme. Dog kommer omstillingen ikke til at ske fra den ene dag til den anden, da der er tale om et meget stort infrastrukturprojekt.

”Vi har forståelse for bekymringen over de høje priser, og frustrationen over de lange udsigter til at blive koblet til fjernvarmenettet. Men vi kan forsikre borgerne om, at Ishøj Kommune arbejder hårdt på at opfylde borgernes ønske om at skifte fra naturgas til fjernvarme,” siger Kalbiye Yüksel.

Varmeplan giver vished om fjernvarme

Med en varmeplan vil borgere, boligforeninger og virksomheder få vished om, hvad planen er med fjernvarme i det område, de bor i. Det vil sige, hvornår de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år, eller om de skal kigge på andre lokale fællesløsninger som fx termonet eller individuelle løsninger som fx varmepumper.

”Når arbejdet med at udpege områder til fjernvarme i varmeplanen er kommet længere, vil vi bede interesserede borgere om at skrive sig op til fjernvarme, og samtidig opfordre til, at de tager en snak med naboerne om, at de gør det samme. Det bliver nemlig billigere, jo flere der er tilmeldt,” forklarer Kalbiye Yüksel.

Ser først på områder med naturgas

1900 boliger i Ishøj bliver opvarmet med naturgas. I arbejdet med varmeplanen vil man derfor i første omgang kigge på de fire store områder i Ishøj med naturgas og inden udgangen af 2022, vil der være en plan for alle områder i Ishøj Kommune.

Udarbejdelsen af varmeplanen med tidsplan og rækkefølge for udbygningen af fjernvarmenettet sker i tæt samarbejde med Ishøj Varmeværk og VEKS.

Planen kommer også i offentlig høring, så du som borger kan komme med dine input til varmeplanen. Læs mere om arbejdet med varmeplanen på ishoj.dk/varmeforsyning, som løbende vil blive opdateret.