Vold og voldtægt

Enhver form for vold er ulovlig i Danmark - også når det foregår i hjemmet, og du kender gerningsmanden

Er du blevet udsat for vold, voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, er du ikke alene. Uanset om du kender gerningsmanden eller ej, er det vigtigt, at du anmelder overgrebet til politiet.

Ring 112, hvis du eller andre er i akut fare.

Ring 114, eller henvend dig personligt på en politistation.

Du kan anmelde digitale seksualforbrydelser, som fx digitale sexkrænkelser, seksuelt misbrug af børn på nettet, grooming og sextortion, til politiet på nettet.

En digital sexkrænkelse er, hvis andre - uden din tilladelse - har delt billeder eller videoer, hvor du optræder nøgen eller i en seksuel situation.

Hvis du har kendskab til forhold, som politiet bør kende til, kan du tippe politiet om det digitalt. Så er du med til at forebygge forbrydelser og bekæmpe kriminalitet. 

Det kan fx være, hvis du har mistanke eller viden om rufferi eller menneskehandel, eller hvis du har mistanke om, at danskere eller personer, der er bosat i Danmark, udnytter børn seksuelt i udlandet (sexturisme).

Tip politiet, hvis du har oplysninger om danskere, der udnytter børn seksuelt i udlandet.

Danske statsborgere og personer bosat i Danmark kan strafforfølges for seksuel udnyttelse af børn i udlandet. Også selvom handlingen ikke er strafbar i det pågældende land.

Hvis du har brug for anden rådgivning eller hjælp til at finde ud af, hvad der er bedst at gøre, kan du døgnet rundt ringe til Hotline for voldsudsatte kvinder på tlf.: 7020 3082.

Det er et offentligt ansvar at beskytte dig mod vold, og ud over politiet kan du også kontakte:

 • Din læge
 • hjemmesygeplejersken, hjemmehjælperen
 • sagsbehandleren i socialforvaltningen
 • en skadestue
 • et krisecenter
 • en netværksgruppe
 • et center for voldtægtsofre
 • et rådgivningscenter
 • en telefonrådgivning
Flere rådgivningsmuligheder

Hvis du har akut behov for at komme væk fra hjemmet, har du mulighed for at flytte til et krisecenter. Der er krisecentre for både kvinder og mænd. Mange steder kan du også have dine børn med.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et forsøg på voldtægt, skal du hurtigst muligt kontakte det center for voldtægtsofre, der er tættest på dig.

Du kan tage en pårørende, en ven eller veninde med. Af praktiske grunde bør du ikke gå i bad eller skifte tøj inden, men tage dit skiftetøj med.

Du vil blive tilbudt en sporsikring, som går ud på at finde spor fra gerningsmanden på dit tøj og din krop. Undersøgelsen er frivillig og gratis.

Den nationale hotline Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i familien og andre nære relationer til

 • voldsudsatte
 • voldsudøvere
 • mænd
 • kvinder
 • pårørende
 • fagfolk

Du kan ringe anonymt, døgnet rundt og året rundt på tlf.: 7020 3082

Hotlinen kan bl.a. hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud m.v.

Juridisk rådgivning

Hvis du har svært ved at overskue, hvilke rettigheder og muligheder du har i kølvandet på vold, kan du få juridisk rådgivning.

Den kan ringe på tlf.. 3118 4441. Rådgivningen har åbent kl. 9.00-15.00 på hverdage. Du kan også sende en mail til at@levudenvold.dk.

Har du et handicap og bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb, har du ret til beskyttelse mod vold, og du kan søge hjælp og rådgivning - både når du oplever det en enkelt gang, og når du over længere tid har levet med en voldelig hverdag.

Eksempler på vold fra din partner:

 • lægger telefonen uden for din rækkevidde, så du ikke kan komme i kontakt med andre
 • fjerner eller ødelægger dine hjælpemidler
 • hjælper dig ikke op, når du er faldet
 • afpresser dig seksuelt, for at du kan få hjælp
 • placerer med vilje dig og din kørestol koldt, varmt og lign.
 • truer dig med, at du ikke er forældreegnet.

Er du mand og udsat for vold, kan du få hjælp og rådgivning på hotlinen Lev Uden Vold på tlf.: 7020 3082.

Juridisk rådgivning kan du få på tlf.: 3118 4441 eller ved at skrive til at@levudenvold.dk

Du kan også få hjælp i mandekrisecentrene og i offerrådgivningen.

Hvis du har være voldelig overfor dine nære, kan du få hjælp til at ændre din måde at reagere på. På hjemmesiden Dialog mod vold kan du få rådgivning og finde behandlingssteder.

Projekt Janus er rådgivning og behandling for unge mellem 12 - 18 år, der har begået seksuelle overgreb mod andre.

Du kan få tilskud til konsultationer hos en psykolog, hvis du som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb, eller hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Kontakt din læge for at få en henvisning.