Affald og genbrug

Ishøj Kommune samarbejder med Vestforbrænding for at gøre det let for dig at komme af med dit affald

 

Besøg Vestforbrændings selvbetjening

Nyheder

Ny ordning for indsamling af tekstilaffald


Den 3. maj 2024

Vi skal til at sortere tekstilaffald 🧦🩲.

I de kommende uger deler kommunen poser til tekstilaffald ud til din husstand. Det er kun udtjent og beskadiget tøj og tekstiler, der skal sorteres som tekstilaffald.

👗👕Tøj og tekstiler, som andre stadig kan bruge, skal du fortsat aflevere til genbrug.

Produktion af tekstiler er belastende for miljøet. Dit tekstilaffald bliver til fx isolering, klude, møbelhynder og bilsæder.

Se, hvordan du sorterer dit tekstilaffald.

Flisning af haveaffald i uge 11 og 12


Den 27. februar 2024

Nu kan der igen bestilles flisning.

Du kan bestille flisning i Selvbetjeningen eller ved at kontakte Vestforbrændings Kundeservice på tlf. 70 25 70 60 eller kundeservice@vestfor.dk.

Flisning forår 2024 sker som følger:

- Landtur uge 11(hvis du bor vest for motorvej),
sidste frist for bestilling torsdag den 7. marts 2024.

- Bytur uge 12 (hvis du bor øst for motorvej),
sidste frist for bestilling torsdag den 14. marts 2024.


Flisning sker forår og efterår.

Du kan læse mere om flisning nederst på siden om haveaffald.

Nye tømmedage for afhentning af mad- og restaffald

Den 6. februar 2024

Renovatøren har lagt nye ruter for skraldebilerne, der henter mad- og restaffald.

De nye ruter betyder, at nogle  adresser får ændret tømmedag fra og med uge 7.

Læs mere nederst på siden.

Fremover vil dit affald blive hentet af en el-skraldebil

Skraldebiler er kendte for at lugte, larme, være lidt i vejen og svine, fordi de som oftest kører på gas eller diesel. Om lidt bliver det bedre, for vores affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S, har nemlig købt nye skraldebiler, der kører på el.

Gas og diesel bliver erstattet med el

Ressourceindsamling A/S råder over 44 skraldebiler. De er af ældre dato, og kører på enten gas eller diesel. I august 2021 besluttede bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S at skrotte 10 af de ældste, mest forurenende og ustabile skraldebiler og i stedet købe nye skraldebiler, der alle kører på el.

Efter en lang udbudsproces indgik Ressourceindsamling A/S en aftale med Volvo Danmark, i samarbejde med Phønix Danmark, om køb af nye skraldebiler, der kører på el. De første skraldebiler leveres allerede til efteråret, og herefter kommer de sidste drypvis i takt med, at de bliver bygget færdige. På sigt er det planen, at hele bilparken skal køre på el.

”Det er en investering i vores grønne kommune og i fremtiden at få nogle mere tidssvarende skraldebiler, som både støjer mindre og er bedre for klimaet. Det er den måde, vi i Ishøj tænker helhedsorienteret og bæredygtigt, og derfor glæder jeg mig meget til, at de nye elektriske skraldebiler kommer,” siger Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune.

Flere fordele ved el

De nye el-skraldebiler skal erstatte ældre skraldebiler og det er der flere fordele ved, fortæller Kim Brede Wagner, der er administrerende direktør i Ressourceindsamling A/S:

” De gamle biler var dyre i drift, fordi de ofte skulle på værksted. Det gav problemer i driften, og skraldemændene kunne ikke altid overholde deres køreplaner. Samtidig var det biler, der var over 10 år gamle. Og de sviner. Ressourceindsamling A/S er en virksomhed, der tænker klima ind i alle aspekter. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har købt nye skraldebiler, der kører på el. Mit håb er, at vi på sigt kan udskifte alle vores skraldebiler til el.”

El-skraldebiler forurener mindre, da de ikke udleder skadelige emissioner fra en forbrændingsmotor, som en traditionel lastbil. El-skraldebiler er også mere energi-effektive, fordi de kører længere på en opladning. Det betyder, at el-skraldebiler både forurener mindre og er billigere i drift.

Derudover vil de nye el-skraldebiler larme mindre. Det vil være et stort plus for skraldemændenes arbejdsmiljø, men også for borgerne, der ikke længere vil blive generet af en hvinende og skrumlende skraldebil om morgenen.

”Ressourceindsamling A/S er en virksomhed, der kærer sig om os medarbejdere – nogle gange mere, end vi selv gør. Vi (skraldemændene, red) havde bare tænkt, at larmen, den må vi leve med. Men der var bestyrelsen og vores direktør flere skridt foran og hurtige til at tænke i en løsning, der både er god for os medarbejdere, klimaet og borgerne. Det er fedt”, siger tillidsmand i Ressourceindsamling A/S, Kelvin Hansen.

Fakta

 • Ressourceindsamling A/S er en renovationsvirksomhed, der er ejet af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

 • Ressourceindsamling A/S blev stiftet i 2020 og indsamler og transporterer kildesorteret husholdningsaffald.

 • Siden idriftsættelse har Ressourceindsamling A/S haft et vedvarende fokus på arbejdsmiljø, effektiv og stabil drift samt klima.

 

Nye landsdækkende regler betyder, at alle skal sortere deres affald lidt mere. Fremover skal alle sortere og have beholdere til 10 affaldstyper: Mad, rest, glas, papir, metal, plast, farligt affald, mad- og drikkekarton (NY), pap (NY hos haveboliger) og tekstiler (NY).

IshøjKommune er derfor ved at planlægge nye affaldsordninger. 

Med de nye regler kan du som borger i Ishøj forvente:

Haveboliger (med egne beholdere):

 • Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til plastaffald. Samtidig forventes beholderen at blive tømt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge som nu. 

  Hvornår: Forventes forår 2023
  Læs mere op Mad- og drikkekarton (ishoj.dk)

 • Pap i haveboliger skal sorteres i en ny 240 liter beholder, som kommunen leverer. Papbeholderen forventes at blive tømt hver 4. uge.

  Hvornår: Forventes efterår/vinter 2023

 • Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, hvordan tekstiler skal indsamles.

Etageboliger og rækkehuse (med fælles beholdere):

 • Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til plastaffald. Nogle steder vil der være behov for hyppigere tømning og ekstra beholdere til plast.

  Hvornår: Forventes forår 2023
   
 • De fleste har allerede et miljøskab til farligt affald. De få steder som ikke har et miljøskab, vil få et miljøskab af kommunen.

  Hvornår: Løbende i 2023
   
 • De fleste har allerede beholdere til pap. De få steder som ikke har en papbeholder, vil få en papbeholder af kommunen.

  Hvornår: Løbende i 2023
   
 • Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, hvordan tekstiler skal indsamles.

Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din affaldsbeholder. Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig

Hver eneste dag ruller, kører og skubber skraldemændene hundredvis af affaldsbeholdere ud til skraldebilen og tilbage igen. Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din beholder, da du måske finder en såkaldt ”hænger” på affaldsbeholderen.

En hænger er helt enkelt en seddel, som er hængt på håndtaget af din affaldsbeholder. På hængeren kan du se, at skraldemanden har udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder og få en henvisning til, hvor du kan få mere information.

Skraldemanden vil gøre dig opmærksom ad flere omgange

Din skraldemand vil med hængeren gøre dig opmærksom på, hvad du kan gøre for at bringe forholdene i orden. Det kan fx handle om, at vejen frem til beholderen er for smal, eller belægningen ikke er fast og jævnt. Ved at bruge den QR-kode, som er på hængeren, får du link til vejledning om fx underlag og placering af beholderen.

Første og anden gang, skraldemanden konstaterer, at din beholder er for svær at komme til, bliver beholderen tømt. Tredje gang får du ikke hentet affald, men du får stadig en hænger, der fortæller, hvordan du igen kan få hentet affald.

Hvis du ikke ønsker at udbedre adgangsforholdene hos dig selv, skal du køre din affaldsbeholder helt frem til skel inden klokken 6.00 på tømmedagen. På Borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS, så du får en påmindelse i god tid inden. Således er det naturligvis suverænt dig, der bestemmer, hvordan der skal se ud på din grund.

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Du skal kontakte kundeservice hos Vestforbrænding, tlf. 70 25 70 60, hvis du har spørgsmål til placering m.v. af din affaldsbeholder.

Vestforbrænding har sammen med tre andre affaldsselskaber produceret 10 animerede film om affald. I filmene kan du fx få svar på:

- Hvordan bliver madresterne til gødning og biogas?
- Hvor bliver flaskerne af?
- Hvad bliver der af den tomme spraydåse?
- Og nytter det overhovedet at sortere?

Animationsfilmene gør dig klogere på, hvad der sker med vores affald, og vigtigheden af at sortere.

Se filmene på YouTube:

Madaffald

Restaffald

Haveaffald

Elektronik affald

Farligt affald

Glas

Plast

Pap

Metal

Batterier

Tekstilaffald

Du kan se alle filmene er serien "Hvor bliver affaldet af" her.