Affald og genbrug

Ishøj Kommune samarbejder med Vestforbrænding for at gøre det let for dig at komme af med dit affald

 

Besøg Vestforbrændings selvbetjening

Nyheder

Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig


Den 3. marts 2022

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet, så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær.

Som noget nyt vil din skraldemand fra den 1. marts hænge en seddel på håndtaget af din affaldsbeholder, hvis der er udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder. På den vil der stå, hvad udfordringen drejer sig om og henvisning til mere information, så du ved, hvordan du fremover kan sikre, at dine skraldemænd kan komme frem.

Du kan læse mere nederst på siden.

Flisning af haveaffald i uge 13 og 14Den 23. feb. 2022

Du kan bestille flisning i Selvbetjeningen eller ved at kontakte Vestforbrændings Kundeservice på tlf. 70 25 70 60 eller kundeservice@vestfor.dk.


Flisning foretages forår og efterår.

Flisning forår 2022 sker som følger:

- Landtur uge 13  (hvis du bor vest for motorvej),
sidste frist for bestilling torsdag den 24. marts 2022.

- Bytur uge 14 (hvis du bor øst for motorvej),
sidste frist for bestilling torsdag den 31. marts 2022.


Du kan læse mere om flisning nederst på siden om haveaffald.

Fremover bliver dit forbrændingsegnede storskrald eftersorteret til mere genanvendelse

Den 24. jan. 2022

Det sker med en ny aftale mellem Vestforbrænding og Marius Pedersen om indsamling og sortering af forbrændingsegnet storskrald til genanvendelse med start den 1. januar 2022. Med den nye aftale bliver det forbrændingsegnede storskrald fremover screenet for, hvad der kan genanvendes, inden det bliver sendt til forbrænding.


Den bedste genanvendelse kommer dog stadig fra det, som du selv sorterer. Det giver nemlig den bedste kvalitet af den råvare, som bliver til nye produkter eller giver en billigere genanvendelse.

Du kan læse mere om den nye aftale i Vestforbrændings pressemeddelelse.

Snart træder nye landsdækkende krav om sortering af mad- og drikkevare karton i kraft. Det betyder, at mad- og drikkekarton skal sorteres og indsamles til genanvendelse. Ved mad- og drikkekarton forstås:

- Mælke-, fløde og yoghurtkartoner
- Kartoner til drikke, fx juice, kakao, saft eller lign.
- Kartoner til mad, fx flåede tomater, bønner eller lign

I Ishøj Kommune vil vi indsamle mad- og drikkekarton sammen med plastaffaldet. Det gør vi, fordi sorteringsanlæg for plast kan udsortere mad- og drikkekarton.

Plast består af mange forskellige typer af plast. For at højne genanvendelsen udsorteres plasten i de forskellige plasttyper på et sorteringsanlæg. Plast sorteres automatisk ved hjælp af scannere. Disse scannere kan indstilles, så mad- og drikkekarton også udsorteres.

Den udsorterede mad- og drikkekarton bliver afsat til genanvendelse. Mad- og drikkekarton består af ca. 80% papirfibre og 20% plast. Det er kun papirfibrene, der har en kvalitet, som anses som genanvendelig. Plastdelen vil gå til forbrænding sammen med sværte og andre urenheder. Papirfibrene genanvendes til fx karton.

Vestforbrænding udbyder og afsætter det indsamlede genanvendelige affald. Herved opnår kommunerne både en ensartethed i borgernes sortering, fordele ved stordrift og kvalitet i udnyttelsen af det genanvendelige affald. Vestforbrænding ejes af Ishøj Kommune og 18 andre kommuner.

Sortering af mad- drikkekarton understøtter aktivitet 3.2 om afsætning af tetrapak under tema 1 om mere og bedre genanvendelse i Ishøj Kommunens affaldsplan 2019-2030.

Sortering af mad- og drikkekarton skal desuden bidrage til de overordnede genanvendelsesmål fra EU’s affaldsdirektiv fra 2018 for husholdningsaffaldet og husholdningslignende affald fra erhverv, på henholdsvis 55, 60 og 65 % i 2025, 2030 og 2035. 

Du kan se regulativforslaget, som er i høring her.

Snart træder nye landsdækkende regler om indsamling af pap i beholdere i kraft. Det betyder, at enfamlieboliger skal have en ny beholder til pap. Ved etageboliger og flere rækkehusboliger indsamles pap allerede i fælles pap-beholdere.

Forbruget af pap er stigende. En væsentlig årsag er den stigende internethandel.

Ved pap forstås:

- Papkasser
- Bølgepap
- Papemballage
- Skotøjsæsker
- Paprør fra køkken- og toiletruller
- Æggebakker (rene)
- Kartonemballage

Kommunerne indsamler typisk pap i storskraldsordning eller på genbrugsstationen. Undersøgelser har dog vist, at meget pap ender i restaffald eller i rest efter sortering (også kaldet småt brændbart).

En beholder skaber mere bevidsthed/husker på at sortere pap. En beholder gør også sortering af pap nemmere, fordi pappet ikke skal opbevares i boligen, men kan lægges direkte ud i beholderen.

I Ishøj Kommune vil vi indsamle pap i en 240 liter beholder ved alle enfamilieboliger (dog ikke rækkehusboliger med fælles beholdere). Det gør vi fordi:

- Pap består af organiske træfibre. Hvis pap bliver vådt eller kommer i kontakt med madrester, kan det ikke genanvendes, da træfibrene går i forrådnelse. Når pap kommer i egen beholder, bliver det ikke blandet med andet husholdningsaffald, hvilket vil højne genanvendelsen.

-Pap fylder meget og kan nemt sætte sig fast i beholderen, så det er vanskeligt at få ud ved tømning. En 240 liter beholder anses for at være en passende størrelse for at undgå problemer ved kapacitet og tømning af beholderen.

-Mad/rest, papir/plast, glas/metal indsamles i 240 liter todelte beholdere. Derfor vil en 240 liter beholder ”passe” til de øvrige beholdere og give et ensartet udtryk.

Den nye beholder til pap understøtter aktivitet 3.1 om indsamling af pap under tema 1 om mere og bedre genanvendelse i Ishøj Kommunens affaldsplan 2019-2030.

Den nye beholder til pap skal desuden bidrage til de overordnede genanvendelsesmål fra EU’s affaldsdirektiv fra 2018 for husholdningsaffaldet og husholdningslignende affald fra erhverv, på henholdsvis 55, 60 og 65 % i 2025, 2030 og 2035. 

Du kan se regulativforslaget, som er i høring her.

Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din affaldsbeholder. Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig

Hver eneste dag ruller, kører og skubber skraldemændene hundredvis af affaldsbeholdere ud til skraldebilen og tilbage igen. Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din beholder, da du måske finder en såkaldt ”hænger” på affaldsbeholderen.

En hænger er helt enkelt en seddel, som er hængt på håndtaget af din affaldsbeholder. På hængeren kan du se, at skraldemanden har udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder og få en henvisning til, hvor du kan få mere information.

Skraldemanden vil gøre dig opmærksom ad flere omgange

Din skraldemand vil med hængeren gøre dig opmærksom på, hvad du kan gøre for at bringe forholdene i orden. Det kan fx handle om, at vejen frem til beholderen er for smal, eller belægningen ikke er fast og jævnt. Ved at bruge den QR-kode, som er på hængeren, får du link til vejledning om fx underlag og placering af beholderen.

Første og anden gang, skraldemanden konstaterer, at din beholder er for svær at komme til, bliver beholderen tømt. Tredje gang får du ikke hentet affald, men du får stadig en hænger, der fortæller, hvordan du igen kan få hentet affald.

Hvis du ikke ønsker at udbedre adgangsforholdene hos dig selv, skal du køre din affaldsbeholder helt frem til skel inden klokken 6.00 på tømmedagen. På Borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS, så du får en påmindelse i god tid inden. Således er det naturligvis suverænt dig, der bestemmer, hvordan der skal se ud på din grund.

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Du skal kontakte kundeservice hos Vestforbrænding, tlf. 70 25 70 60, hvis du har spørgsmål til placering m.v. af din affaldsbeholder.

Vestforbrænding har sammen med tre andre affaldsselskaber produceret 10 animerede film om affald. I filmene kan du fx få svar på:

- Hvordan bliver madresterne til gødning og biogas?
- Hvor bliver flaskerne af?
- Hvad bliver der af den tomme spraydåse?
- Og nytter det overhovedet at sortere?

Animationsfilmene gør dig klogere på, hvad der sker med vores affald, og vigtigheden af at sortere.

Se filmene på YouTube:

Madaffald

Restaffald

Haveaffald

Elektronik affald

Farligt affald

Glas

Plast

Pap

Metal

Batterier