Affald og genbrug

Ishøj Kommune samarbejder med Vestforbrænding for at gøre det let for dig at komme af med dit affald

 

Besøg Vestforbrændings selvbetjening

Nyheder

Flisning af haveaffald i uge 44 og 45


Den 19. september 2023

Nu kan der igen bestilles flisning.

Du kan bestille flisning i Selvbetjeningen eller ved at kontakte Vestforbrændings Kundeservice på tlf. 70 25 70 60 eller kundeservice@vestfor.dk.

Flisning efterår 2023 sker som følger:

- Landtur uge 44 (hvis du bor vest for motorvej),
sidste frist for bestilling torsdag den 26. oktober 2023.

- Bytur uge 45 (hvis du bor øst for motorvej),
sidste frist for bestilling torsdag den 2. november 2023.


Flisning sker forår og efterår.

Du kan læse mere om flisning nederst på siden om haveaffald.

Fremover vil dit affald blive hentet af en el-skraldebil


Den 17. april 2023

Skraldebiler er kendte for at lugte, larme, være lidt i vejen og svine, fordi de som oftest kører på gas eller diesel.

Om lidt bliver det bedre, for vores affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S, har nemlig købt nye skraldebiler, der kører på el.

Du kan læse mere om de nye elbiler nederst på siden.

Mere sortering på vej


Den 23. marts 2023

Nye landsdækkende regler betyder, at alle skal sortere deres affald lidt mere. Fremover skal alle sortere og have beholdere til 10 affaldstyper.

IshøjKommune er derfor ved at planlægge nye affaldsordninger. 

Du kan læse mere om de nye affaldsordninger nederst på siden.

Sne og afhentning af affald


Den 8. marts 2023

Vintervejret er kommet og det giver udfordringer for skraldemændene.

Husk at rydde for sne og salte på hele adgangsvejen frem til dine beholdere.

Hvis ikke du får tømt din beholder pga. sne eller glatføre, bliver den muligvis først tømt igen ved næste tømning. Du kan sætte en ekstra sæk med overskydende affald ved siden af din beholder.

Erhvervsaffald: Nummerpladeaflæsning gør det lettere at afregne besøg på genbrugsstationen


Den 21. dec. 2022

Som noget nyt indfører Ishøj Kommune og de 17 andre kommuner i Vestforbrændings opland nummerpladebetaling for erhvervsaffald på genbrugsstationerne. Det betyder, at alle bilers nummerplade bliver scannet ved indkørsel på pladserne. Det er stadig gratis for private at aflevere affald på genbrugsstationen.

Vidste du, at pap der sættes ud til storskrald, skal bundtes med natursnor eller samles i en åben papkasse?

Den 9. juli 2022

Lige nu har kommunen fokus på, hvordan pap er emballeret, når det er sat ud til storskrald. Dette er for at sikre den bedste genanvendelse af dit affald.

Nogle borgere har desværre oplevet at pap i plastsække ikke er taget med ved den seneste afhentning. Dette er beklageligt, da det ikke har været kommunikeret klart, at pap ikke må pakkes i plastsække.

Indtil den 1. oktober vil din skraldemand derfor lægge en seddel i din postkasse, hvis dit pap er pakket i en plastsæk. Efter den 1. oktober vil pap i plastsække ikke taget med, når din skraldemand kommer forbi.

Reglerne for kommunens affaldsordninger fremgår af regulativ for husholdningsaffald.

Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig


Den 3. marts 2022

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet, så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær.

Som noget nyt vil din skraldemand fra den 1. marts hænge en seddel på håndtaget af din affaldsbeholder, hvis der er udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder. På den vil der stå, hvad udfordringen drejer sig om og henvisning til mere information, så du ved, hvordan du fremover kan sikre, at dine skraldemænd kan komme frem.

Du kan læse mere nederst på siden.

Fremover bliver dit forbrændingsegnede storskrald eftersorteret til mere genanvendelse

Den 24. jan. 2022

Det sker med en ny aftale mellem Vestforbrænding og Marius Pedersen om indsamling og sortering af forbrændingsegnet storskrald til genanvendelse med start den 1. januar 2022. Med den nye aftale bliver det forbrændingsegnede storskrald fremover screenet for, hvad der kan genanvendes, inden det bliver sendt til forbrænding.


Den bedste genanvendelse kommer dog stadig fra det, som du selv sorterer. Det giver nemlig den bedste kvalitet af den råvare, som bliver til nye produkter eller giver en billigere genanvendelse.

Du kan læse mere om den nye aftale i Vestforbrændings pressemeddelelse.

Fremover vil dit affald blive hentet af en el-skraldebil

Skraldebiler er kendte for at lugte, larme, være lidt i vejen og svine, fordi de som oftest kører på gas eller diesel. Om lidt bliver det bedre, for vores affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S, har nemlig købt nye skraldebiler, der kører på el.

Gas og diesel bliver erstattet med el

Ressourceindsamling A/S råder over 44 skraldebiler. De er af ældre dato, og kører på enten gas eller diesel. I august 2021 besluttede bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S at skrotte 10 af de ældste, mest forurenende og ustabile skraldebiler og i stedet købe nye skraldebiler, der alle kører på el.

Efter en lang udbudsproces indgik Ressourceindsamling A/S en aftale med Volvo Danmark, i samarbejde med Phønix Danmark, om køb af nye skraldebiler, der kører på el. De første skraldebiler leveres allerede til efteråret, og herefter kommer de sidste drypvis i takt med, at de bliver bygget færdige. På sigt er det planen, at hele bilparken skal køre på el.

”Det er en investering i vores grønne kommune og i fremtiden at få nogle mere tidssvarende skraldebiler, som både støjer mindre og er bedre for klimaet. Det er den måde, vi i Ishøj tænker helhedsorienteret og bæredygtigt, og derfor glæder jeg mig meget til, at de nye elektriske skraldebiler kommer,” siger Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune.

Flere fordele ved el

De nye el-skraldebiler skal erstatte ældre skraldebiler og det er der flere fordele ved, fortæller Kim Brede Wagner, der er administrerende direktør i Ressourceindsamling A/S:

” De gamle biler var dyre i drift, fordi de ofte skulle på værksted. Det gav problemer i driften, og skraldemændene kunne ikke altid overholde deres køreplaner. Samtidig var det biler, der var over 10 år gamle. Og de sviner. Ressourceindsamling A/S er en virksomhed, der tænker klima ind i alle aspekter. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har købt nye skraldebiler, der kører på el. Mit håb er, at vi på sigt kan udskifte alle vores skraldebiler til el.”

El-skraldebiler forurener mindre, da de ikke udleder skadelige emissioner fra en forbrændingsmotor, som en traditionel lastbil. El-skraldebiler er også mere energi-effektive, fordi de kører længere på en opladning. Det betyder, at el-skraldebiler både forurener mindre og er billigere i drift.

Derudover vil de nye el-skraldebiler larme mindre. Det vil være et stort plus for skraldemændenes arbejdsmiljø, men også for borgerne, der ikke længere vil blive generet af en hvinende og skrumlende skraldebil om morgenen.

”Ressourceindsamling A/S er en virksomhed, der kærer sig om os medarbejdere – nogle gange mere, end vi selv gør. Vi (skraldemændene, red) havde bare tænkt, at larmen, den må vi leve med. Men der var bestyrelsen og vores direktør flere skridt foran og hurtige til at tænke i en løsning, der både er god for os medarbejdere, klimaet og borgerne. Det er fedt”, siger tillidsmand i Ressourceindsamling A/S, Kelvin Hansen.

Fakta

 • Ressourceindsamling A/S er en renovationsvirksomhed, der er ejet af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

 • Ressourceindsamling A/S blev stiftet i 2020 og indsamler og transporterer kildesorteret husholdningsaffald.

 • Siden idriftsættelse har Ressourceindsamling A/S haft et vedvarende fokus på arbejdsmiljø, effektiv og stabil drift samt klima.

 

Nye landsdækkende regler betyder, at alle skal sortere deres affald lidt mere. Fremover skal alle sortere og have beholdere til 10 affaldstyper: Mad, rest, glas, papir, metal, plast, farligt affald, mad- og drikkekarton (NY), pap (NY hos haveboliger) og tekstiler (NY).

IshøjKommune er derfor ved at planlægge nye affaldsordninger. 

Med de nye regler kan du som borger i Ishøj forvente:

Haveboliger (med egne beholdere):

 • Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til plastaffald. Samtidig forventes beholderen at blive tømt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge som nu. Desuden nedjusteres tømning af beholderen til metal og glas til hver 10. uge i stedet for hver 8. uge som nu.

  Hvornår: Forventes forår 2023
  Læs mere op Mad- og drikkekarton (ishoj.dk)

 • Pap i haveboliger skal sorteres i en ny 240 liter beholder, som kommunen leverer. Papbeholderen forventes at blive tømt hver 4. uge.

  Hvornår: Forventes efterår/vinter 2023

 • Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, hvordan tekstiler skal indsamles.

Etageboliger og rækkehuse (med fælles beholdere):

 • Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til plastaffald. Nogle steder vil der være behov for hyppigere tømning og ekstra beholdere til plast.

  Hvornår: Forventes forår 2023
   
 • De fleste har allerede et miljøskab til farligt affald. De få steder som ikke har et miljøskab, vil få et miljøskab af kommunen.

  Hvornår: Løbende i 2023
   
 • De fleste har allerede beholdere til pap. De få steder som ikke har en papbeholder, vil få en papbeholder af kommunen.

  Hvornår: Løbende i 2023
   
 • Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, hvordan tekstiler skal indsamles.

Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din affaldsbeholder. Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig

Hver eneste dag ruller, kører og skubber skraldemændene hundredvis af affaldsbeholdere ud til skraldebilen og tilbage igen. Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din beholder, da du måske finder en såkaldt ”hænger” på affaldsbeholderen.

En hænger er helt enkelt en seddel, som er hængt på håndtaget af din affaldsbeholder. På hængeren kan du se, at skraldemanden har udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder og få en henvisning til, hvor du kan få mere information.

Skraldemanden vil gøre dig opmærksom ad flere omgange

Din skraldemand vil med hængeren gøre dig opmærksom på, hvad du kan gøre for at bringe forholdene i orden. Det kan fx handle om, at vejen frem til beholderen er for smal, eller belægningen ikke er fast og jævnt. Ved at bruge den QR-kode, som er på hængeren, får du link til vejledning om fx underlag og placering af beholderen.

Første og anden gang, skraldemanden konstaterer, at din beholder er for svær at komme til, bliver beholderen tømt. Tredje gang får du ikke hentet affald, men du får stadig en hænger, der fortæller, hvordan du igen kan få hentet affald.

Hvis du ikke ønsker at udbedre adgangsforholdene hos dig selv, skal du køre din affaldsbeholder helt frem til skel inden klokken 6.00 på tømmedagen. På Borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS, så du får en påmindelse i god tid inden. Således er det naturligvis suverænt dig, der bestemmer, hvordan der skal se ud på din grund.

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Du skal kontakte kundeservice hos Vestforbrænding, tlf. 70 25 70 60, hvis du har spørgsmål til placering m.v. af din affaldsbeholder.

Vestforbrænding har sammen med tre andre affaldsselskaber produceret 10 animerede film om affald. I filmene kan du fx få svar på:

- Hvordan bliver madresterne til gødning og biogas?
- Hvor bliver flaskerne af?
- Hvad bliver der af den tomme spraydåse?
- Og nytter det overhovedet at sortere?

Animationsfilmene gør dig klogere på, hvad der sker med vores affald, og vigtigheden af at sortere.

Se filmene på YouTube:

Madaffald

Restaffald

Haveaffald

Elektronik affald

Farligt affald

Glas

Plast

Pap

Metal

Batterier