Forebyggende Hjemmebesøg

De forebyggende hjemmebesøg for ældre tilbyder råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet

Til et forebyggende hjemmebesøg får du besøg af en af Ishøj Kommunes forebyggende koordinatorer.

Formålet med hjemmebesøget er, at du og kommunen sammen kan snakke om din aktuelle livssituation og fx afklare, om du står med et behov for hjælp til at kunne klare din egen hverdag eller andet, der er relevant for dig og din trivsel.

Samtalen kan dreje sig om din hverdag, sociale netværk, bolig, funktionsevne, sundhedstilstand, økonomi m.m.

Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet.

Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Du kan læse vores kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg her 

Hvis du bor i Ishøj og er fyldt 75 år, bliver du automatisk tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du er mellem 75 og 80 år og har behov for yderligere besøg, kan du også blive tilbudt det, hvis du henvender dig til os.

Herefter vil du blive tilbudt ét hjemmebesøg årligt, når du fylder 80 og 82 år.

Herudover tilbyder vi hjemmebesøg til 70-årige, der bor alene på deres bopæl.

Er du fyldt 65 år og står du i en særlig vanskelig livssituation, har du også mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg.

Ishøj Kommune har fokus på følgende målgrupper:

Borgere i livskrise

• Tab af ægtefælle, herunder dødsfald i familien
• Borgere/familier, der får tilbudt plejehjemsplads
• Borgere, der udskrives efter længere tids indlæggelse

Borgere, der er isoleret i særlig grad

•​ Borgere, der udskrives efter rehabiliteringsforløb
• Borgere, der kan være isoleret på grund af kulturelle forhold
• Borgere, der er isoleret efter længere tids sygdom

Borgere med sansetab

•​​ Borgere, der som følge af sansetab bliver isoleret (tab af hørelse og syn, demens m.m)

De forebyggende koordinatorer har tavshedspligt om personlige forhold, der kommer frem under hjemmebesøgene og videregivelse af personlige oplysninger sker kun med borgerens samtykke.

Mie Sørensen tlf. 2374 0693

Naheed Mufti tlf. 2374 0667