Den Boligsociale Indsats - Skæve boliger og et herberg med afklaringspladser

Den Boligsociale Indsats består af seks såkaldt skæve boliger og et herberg med ni fleksible afklaringspladser beliggende på Ishøj Søvej

De 6 skæve boliger, kaldet Søhaven, er almene boliger efter Almenboliglovens § 149a til udsatte borgere i Ishøj Kommune, som ud over at være hjemløse også har alvorlige sociale og personlige problemer.

For eksempel dig, der:

 • I mange år har opholdt dig på herberger og forsorgshjem og har haft flere mislykkede forsøg på at bo i en almindelig bolig
 • Har en psykiatrisk diagnose
 • Har problemer med rusmidler
 • Er selvhjulpen, men har behov for massiv støtte for at kunne fastholde en bolig.

Hvis du ønsker en bolig i Søhaven og mener, at du er i målgruppen, skal du kontakte din sagsbehandler i Ishøj Kommune.

De fleksible afklaringspladser for socialt udsatte på Ishøj Søvej 3, er et nyåbnet herberg efter Servicelovens § 110, med plads til 9 borgere. 

Tilbuddet indebærer midlertidigt ophold for dig, der har særlige sociale problemer, og som ikke har en bolig, eller aktuelt ikke kan opholde dig i din bolig. Udover behovet for et sted at bo, skal du have brug for social, aktiverende støtte.

I De fleksible afklaringspladser arbejder vi aktivt med at imødekomme dine behov for særlig støtte. Vi hjælper dig til at sætte dine egne ressourcer i spil, så du på sigt kan navigere hensigtsmæssigt i dit liv. Udover tilbuddet om en midlertidig bolig, yder vi rådgivning, vejledning, koordinering og opfølgning i forhold til nogle fastsatte mål, som du selv er med til at definere. Vi hjælper dig desuden med at navigere i, hvor og hvordan du kan få hjælp til dine konkrete udfordringer, ligesom vi hjælper dig med at finde ud ad, hvilke konkrete tilbud, der kunne være relevante for dig.

Ring for visitation på tlf. nummer: 40 31 74 61

Målgruppe for De fleksible afklaringspladser

De fleksible afklaringspladser er et tilbud til dig, der har særlige sociale problemer, og som:

 

 • Er over 18 år
 • Er hjemløs, eller ikke kan opholde dig i din egen bolig.
 • Har et ønske om at skabe en forandring i livet, og er motiveret til at modtage hjælp og støtte.
 • Har behov for omsorg, hjælp og støtte til at kunne etablere en selvstændig og stabil tilværelse i egen bolig.
 • Kan tage ansvar for dig selv og er selvhjulpen i forhold til hygiejne, mobilitet og rengøring, da vi ikke har døgnvagt.
 • Er aktivt boligsøgende.
 • Ikke har et aktivt overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler.
De fleksible afklaringspladser

Kontakt Den Boligsociale Indsats

Tlf.: 40 31 74 61

Mail: dbi@ishoj.dk

Ishøj Søvej 1a, 2635 Ishøj