Strand og badevand

Ishøj strand besøges hvert år af tusindvis af glade badegæster

Stranden har meget fint badevand og har fået Blå Flag for badesæsonen 2024. Det Blå Flag tildeles strande med en høj standard indenfor miljø, vandkvalitet og sikkerhed.

Du kan finde den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk.

Du får badevandsudsigten frem ved at klikke på den valgte strand.

Grønne, gule og røde flag giver dig en oversigt over badevandskvaliteten i forhold til bakterier i dag og de følgende 3 dage. Den tager dog ikke højde for blågrønalge opblomstring.

I badevandsudsigten kan du også se en prognose for badevandets temperatur, strømforholdene og vejret i området omkring stranden.

Det er vigtigt, at kvaliteten af badevandet er i orden. Derfor kontrolleres badevandskvaliteten løbende i badesæsonen.

Prøverne analyseres for colibakterier og enterokokker, da de er et tegn på, at vandet er forurenet af bakterier fra menneske- eller dyreafføring.

Disse bakterier kan betyde, at der også er risiko for, at der er virus eller andre skadelige bakterier i vandet, som fx musetyfus- og dysenteribakterier.

For ikke at udgøre en sundhedsrisiko, skal prøverne holde sig inden for nogle vejledende grænseværdier, som de ikke må overskride.

Badevandsdata 2024

Bemærk, at du frarådes at bade umiddelbart efter kraftige regnskyl i minimum 24 timer. Det kan medføre overløb i vandløbene, som kan forøge antallet af E.coli og enterokokker.

Grænseværdier for bakterier

E.coli-bakterier:

  • Max. 20% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand.
  • Max. 5% af samtlige prøver må indeholde over 2.000 pr. 100 ml vand.

Enterokokker:

  • Max. 10% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand.

Hvis vandet er varmt, og vejret er godt, kan der være alger i vandet.

Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.

Lugt og farve

Badevandet i Køge Bugt Strandpark kan nogle gange se mærkeligt ud. Der kan være meget tang langs vandkanten og vandet kan se rødbrunt ud og lugte underligt.
 
Lugten stammer fra nedbrydning af tang og alger. Vandets rødbrune farve kan stamme fra algen ”Mesodinium Rubrum”, men det kan også være rød pigment fra nedbrydning af rødalger, som ligger i strandkanten. Ingen af delene er giftige.
 
Det er derfor ikke farligt at bade i Køge Bugt Strandpark, når vandet ser sådan ud.

Giftige alger

Forholdsregler ved algeopblomstring

- Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene

- Lad ikke børn og hunde lege i vandet med kraftig skumdannelse eller algeopblomstring heller ikke når vandet ser mere klart ud længere ude

- Hvis du som f.eks. surfer har fået alger på huden, skal du skylle det af med rent vand

Blågrønalgerne vil opblomstrer på grund af det varme og solrige sommervejr kombineret med svag vind kan give opblomstring af giftige alger.

Ved store alge opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Alger er planter, der svæver frit i vandet. På en varm sommerdag kan de blomstre op i en sådan grad, at det ser ud som om, at vandet er malet med grøn maling. Når algerne dør ligner de snefnug i vandet.

Begge stadier er giftige ved indtagelse ligesom det kan irriterer huden.

De forsvinder først med skiftende strømretning og stærk vind, ligesom de forsvinder og dør når det begynder at blive koldt.

Se Miljøstyrelsens folder her samt billeder af giftige alger

En badevandsprofil er en beskrivelse af et badested. Her kan du se profilerne for Ishøj.

Badevandsprofilen for Ishøj Strand

Badevandsprofilen for Kulturbåden i Ishøj Havn