Registerindsigt

Du får ikke automatisk tilsendt en oversigt over, hvilke registre du er registreret i. Men som hovedregel har du som borger ret til at få at vide, hvad der står om dig i et pågældende register

Du får ikke automatisk tilsendt en oversigt over, hvilke registre du er registreret i. Men som hovedregel har du som borger ret til at få at vide, hvad der står om dig i et pågældende register.

Gælder det et register, som er inden for det offentlige, skal du henvende dig til den myndighed, der har registret dine personoplysninger. I helt særlige tilfælde kan den offentlige myndighed (fx af hensyn til offentlige eller private interesser) dog nægte at give dig registerindsigt.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger myndigheden ellers har om dig i journaler og arkiver, kan du bede om aktindsigt.

Har du MitID, kan du bruge den og med det samme få registerindsigt.

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR-registret, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt). Du kan også se, hvilke oplysninger der er registreret om børn, du har forældremyndigheden over.

Ved indsigt i dine oplysninger i CPR har du efter databeskyttelsesreglerne ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:
  • navn, adresse og evt. stilling, civilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
  • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
  • statsborgerskab eller evt. andet
  • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
  • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)
  • evt. oplysninger om umyndighed
  • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse).
Ændre oplysninger i CPR

Hvis du mener, nogle af oplysningerne skal ændres, skal du ikke henvende dig til CPR, men til den relevante myndighed, fx kommunen.

Her kan du med dit MitID få en fuldstændig udskrift af de oplysninger, der er registreret i Personregistret.

Oplysninger, som præsenteres i Personregistret, er dels oplysninger fra CPR, dels oplysninger om kirkelige handlinger.

På personregistrering.dk finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. Du kan bl.a. læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab.

Ønsker du at få oplyst, om du er registreret i et privat edb-register, skal du kontakte den pågældende virksomhed og bede om registerindsigt. Virksomheden skal normalt give dig oplysningerne (registerindsigten omfatter ikke manuelle registre).

Hvis det viser sig, at du ikke er registreret, skal du have det at vide. Virksomheden kan så selv bestemme, om den vil give skriftlig eller mundtlig besked.

Hvis du beder om at få skriftlig besked, kan virksomheden kræve betaling.