Innovativt og ud af boksen

24. august 2023

Ishøj Kommune er sammen med entreprenørfirmaet PFH Miljø & Anlæg gået en ny og miljøvenlig vej, i bestræbelserne på at holde ukrudtet i ave på det kommunale stisystem. Samtidig har man opnået en stor gevinst på vedligeholdelseskontoen.

I den daglige vedligeholdelse af udendørsarealer, skal landets kommuner i stigende omfang leve op til stadig skrappere krav, hvor det både gælder om at holde sig inden for stramme budgetter, og hvor det samtidig gælder om at leve op til skrappe miljøkrav. Det vil blandt andet sige, at f.eks. stiarealer skal vedligeholdes uden brug af pesticider, som er effektive, men ikke er ønsket.

Ukrudtsbekæmpelse med gasafbrænding eller damp er CO2-belastende og udfordrende for den grønne omstilling, men i Ishøj Kommune har man løst denne udfordring på en særdeles effektiv måde, idet man gennem et samarbejde med virksomheden PFH Miljø & Anlæg har opnået en 3-i-1 løsning, hvor kantskæring, afretning og ukrudtsbekæmpelse på det kommunale stisystem sker i samme arbejdsgang.

Her har man tænkt ud af boksen

”Hos os er det helt slut med at anvende pesticider og fossile brændstoffer. I bestræbelserne på at finde nye løsninger til vedligeholdelse af vores arealer, har vi derfor prøvet at tænke både innovativt og at tænke ud af boksen. Den proces har vi haft succes med i samarbejde med Peter Hvidt fra PFH Miljø & Anlæg”.

Det siger Ivan Morberg, der er driftsleder i Center for Ejendomme og Arealer i Ishøj Kommune. Han tøver ikke med at kalde Peter Hvidt for lidt af en Ole Opfinder. Han har nemlig skabt et arbejdsredskab, der blot skal kobles til en traktor, hvorefter den er klar til at tage kampen op med ukrudtet samtidig med, at stierne i øvrigt holdes vedlige.

Skaber en grønnere kommune

”Maskinen rodskærer alt ukrudt i én centimeters dybde, fordeler og planer gruset samtidig med, at ukrudt, græs og tørv separeres. Det ligger tilbage ovenpå gruset, hvorefter det tørrer ud og dør”, forklarer Peter Hvidt. Han tilføjer, at stierne i samme arbejdsgang rettes af med det korrekte fald, således at regnvandet kan løbe af, hvorefter de til sidst tromles.

”Jeg kom på ideen, fordi der reelt ikke var noget grønt alternativ til hverken sprøjtning, eller brugen af fossile brændstoffer til damp eller afbrænding med gas.  Maskinen er således med til at styrke den grønne omstilling i kommunen, idet såvel pesticider som CO2-udledning fra gasafbrænding er elimineret”, siger Peter Hvidt videre.

Det er en god service til borgerne

Ishøj Kommune har indgået en kontrakt med PFH Miljø & Anlæg om vedligeholdelse af stisystemet, og Morten Vang, der er driftsleder for Veje og Vejrabatter, føjer til, at man på denne måde ligeledes sparer råstoffer, for så vidt angår tilførsel af nyt grus. Det er omkostningstungt at anlægge en sti, og derfor er det en fordel, nemt og enkelt, løbende at kunne vedligeholde den, så den holdes i god stand.

"Stierne friskes nemlig op samtidig med, at vi fjerner ukrudtet, og på den måde sparer vi materialer til større periodiske reparationer samtidig med, at stisystemet præsenterer sig på en indbydende måde overfor borgerne. Det har især vakt lykke i vores relativt nyplantede skovområde ved Ishøj Landsby, hvor der blandt andet færdes mange løbere”, slutter Ivan Morberg.