Huslejenævn

Når der opstår uoverensstemmelse mellem lejere og udlejere i et privat boligbyggeri, kan der klages til huslejenævnet

Huslejenævnet består af tre nævnsmedlemmer: En formand, en repræsentant for udlejerforeningerne og en repræsentant for lejerne. Ydermere findes der en sekretær.

Såvel lejere som udlejere kan indbringe eventuelle tvister/konflikter for nævnet.

Der skal klages skriftligt til huslejenævnet, og det koster et gebyr, der pristalsreguleres hvert år.
Sats for 2024 er 357 kroner.

Gebyr kan indbetales til Danske Bank reg. nr. 4316 - kontonummer 3326102555 med angivelse af adresse.

Huslejenævnet

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7440

huslejenaevn@ishoj.dk