Ukrainske flygtninge flytter ind på Kærbo

14. juni 2022

Ishøj Kommune mangler boliger til flygtninge fra Ukraine. Derfor vil en lille gruppe flygtninge midlertidigt bo i fire ledige ældreboliger på plejecentret Kærbo, som venter på at blive omdannet til plejeboliger

Beboerne på Plejecenter Kærbo og borgerne i ældreboligerne får snart nye naboer. En lille gruppe ukrainske flygtninge flytter nemlig midlertidigt ind i fire ældreboliger, som lige nu står ledige i blok 6, mens de afventer at blive omdannet til plejeboliger.

Ishøj Kommune er stadig udfordret på ledige boliger til de ukrainske flygtninge, som bliver anvist til kommunen. Klub- og foreningshuse er allerede blevet inddraget til bolig, og nu bliver ældreboliger på Kærbo også taget i brug, da de alligevel står tomme lige nu.

Det muliges kunst

“Vi er ude i det muliges kunst, og må tænke innovativt for at finde plads, hvor vi kan i vores kommunale ejendomme. Desværre har vi ikke en stor bygning, som vi kan omdanne til boliger,” siger borgmester Merete Amdisen og tilføjer:

“Allerede fire dage efter en opholdstilladelse er givet, skal vi tilbyde tag over hovedet i trygge rammer for vores nye medborgere. Det ansvar skal og vil vi løfte, og vi gør vores bedste for at finde løsninger, som er til mindst mulig gene for vores borgere.”

Bliver en del af dagligdagen på Kærbo

I samarbejde med Røde Kors er Ishøj Kommune nu i gang med at indrette ældreboligerne til gruppen af ukrainske flygtninge, som flytter ind. Det drejer sig om 4-6 personer, som i overvejende grad vil være unge kvinder og mødre med børn.

“Vi håber, at beboerne på Kærbo og borgerne i ældreboligerne vil tage godt imod vores nye medborgere, som vil have deres gang i huset ligesom de øvrige beboere,” siger Merete Amdisen.

Lejer du privatbolig ud?

Ishøj Kommune har fået henvendelser fra private udlejere, som gerne vil leje ud til de ukrainske flygtninge. Men behovet er slet ikke dækket, så har du en privatbolig, som du gerne vil leje ud, så vil Ishøj Kommune gerne høre fra dig.

Skriv til Center for Ejendomme i Ishøj Kommune på mail: cej@ishoj.dk eller ring på telefon 4357 7575 og spørg efter Kennith Lorenzo Pedersen.