Få penge til grønne projekter i Ishøj

15. januar 2024

Har du en grøn idé, og mangler du penge til at realisere den? Grønt Råd tilbyder at støtte grønne projekter inden for klima, natur og miljø med en årlig klimapulje på 50.000 kroner. Ansøgningsfristen er 1. marts 2024

Borgere, institutioner og foreninger i Ishøj Kommune kan søge om tilskud fra klimapuljen til lokale projekter, afholdelse af arrangementer eller andre lokale miljøtiltag, som de selv står for.

Støtte til både små og store grønne projekter

Et grønt projekt kan være mange ting. Også små ting har stor betydning for klimaet, naturen og miljøet. Alle kan gøre det, men hvor mange gør det så?

Eksempler på grønne projekter, som kan opnå støtte, kunne fx være en workshop, hvor man i fællesskab bygger insekthoteller, der giver yngle- og overvintringsmulighed for mange forskellige insekter, projekter, der fremmer biodiversitet og levevilkår for dyr og planter, eller et projekt, der fremmer samkørsel.

Udvælgelse af projekter prioriteres blandt andet efter, hvor gennemarbejdet projektet er beskrevet. Herunder, om der er indgået forhåndsaftaler med andre involverede.

Ansøgningsfristen i 2024 er 1. marts. Du kan finde ansøgningsskemaet og kriterierne på vores hjemmeside:  ishoj.dk/grontraad/

Ansøgere vil få svar cirka en måned efter ansøgningsfristen.

Det er Grønt Råd, som vælger, hvilke projekter, der kan modtage penge fra Klimapuljen.

I Grønt Råd sidder borgere samt repræsentanter fra en række foreninger, organisationer, sammen med Klima- og Miljøudvalget.