Folkeoplysningsudvalget skal have nye medlemmer

08. november 2021

Den 1. januar 2022 begynder en ny fireårig valgperiode for Folkeoplysningsudvalget i Ishøj Kommune - og kandidater kan allerede nu sende deres indstillinger, hvis de ønsker en plads i udvalget

Du kan læse mere om Folkeoplysningsudvalget her

Medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget - og tilforordnede repræsenter samt stedfortræder - bliver valgt af Ishøj Byråd på byrådets møde i december.

Indstillingerne skal sendes til Kultur og Fritidscentret via kultur@ishoj.dk senest fredag den 19. november 2021 kl. 12.

Kun for foreninger i Ishøj

Foreninger, som ønsker en repræsentant eller tilforordnet i udvalget, skal være opmærksomme på, at de skal være hjemhørende i Ishøj Kommune og skal have gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud inden for det seneste år.

Yderligere oplysninger om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og blanketter til brug for indstillinger kan fås ved henvendelse til Center for Kultur og Fritid via skutu@ishoj.dk.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer (syv byrådsmedlemmer og otte medlemmer valgt af brugerne) samt otte tilforordnede brugerrepræsentanter.

Medlemmer valgt af brugerne:
 • 2 medlemmer fra de folkeoplysende foreninger der tilbyder voksenundervisning
 • 3 medlemmer fra idrætsforeninger
 • 1 medlem fra øvrige foreninger, samt fritids og ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven
 • 1 medlem fra de lokale børne- og ungdomskorps
 • 1 medlem fra de lokale handicaporganisationer
Tilforordnede:
 • 1 leder-lærer repræsentant fra oplysningsforbundene
 • 1 leder-instruktør repræsentant fra foreningsområdet
 • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
 • 1 repræsentant fra ungdomsskolebestyrelsen
 • 1 repræsentant fra Ungerådet
 • 1 repræsentant fra Seniorrådet
 • 1 repræsentant fra De Almene Boligselskaber
 • 1 repræsentant Kultur og Fritidscentret