Nye tømmedage for afhentning af mad- og restaffald

09. februar 2024

Renovatøren har lagt nye ruter for skraldebilerne, der henter mad- og restaffald

De nye ruter betyder, at tre områder med ca. 1.800 adresser får ændret tømmedag fra og med uge 7.

Boligejere, som er tilmeldt NemSMS, får direkte besked.
Ejendomsfunktionærer og viceværter bliver kontaktet af renovatøren.

De tre områder er:

- Torslunde
- Vildtbaneparken og nord for Tranebakken 
- I og omkring Gadekæret.

Ruteomlægningen omfatter ikke nedgravede systemer.

De nye tømmedage kan ses i SELVBETJENINGSPORTALEN fra mandag den 12. feb. 2024.

De nye ruter skal sikre, at skraldebilerne kører efter optimale ruter, så antal kørte kilometer og energiforbruget holdes så lavt som muligt.

 

Renovatøren har lagt nye ruter for skraldebilerne, der henter mad- og restaffald.

De nye ruter betyder, at nogle adresser får ændret tømmedag fra og med uge 7.