Byrådet har vedtaget en vision: Fælles om mulighedernes Ishøj

29. februar 2024

Ishøj Byråd har vedtaget en vision med fokus på fire pejlemærker, som skal styrke kommunen frem mod 2035

Sunde og aktive liv, stærkt fællesskab med sammenhold og engagement, lokalt ansvar for klima, natur og miljø og økonomisk robust kommune med stærk arbejdsstyrke.

Sådan lyder fire pejlemærker, som Ishøj Byråd har sat fokus på i visionen ’Fælles om mulighedernes Ishøj’.

”En vision er et billede af den fremtid, vi ønsker os på lidt længere sigt. Med de fire pejlemærker har vi i byrådet prioriteret, hvilke temaer vi skal arbejde med for at sikre, at vi også i fremtiden har et stærkt Ishøj med mange muligheder for alle borgere,” forklarer borgmester Merete Amdisen og tilføjer:

”En kommune i balance kommer ikke af sig selv. Særligt ikke i en tid med store udfordringer, som påvirker både den enkelte borger og kommunen som helhed. Allerede nu tegner der sig et billede af en fremtid, hvor der hverken er penge eller medarbejdere nok til at opretholde det serviceniveau, kommunen leverer i dag."

Pejlemærker rummer de største udfordringer

Byrådet har på flere fællessamlinger arbejdet sammen om at identificere de største udfordringer, som skal håndteres for at sikre, at Ishøj går en styrket fremtid i møde. Det er blevet til de fire pejlemærker i visionen.

”Sunde liv er gode liv, stærke fællesskaber med sammenhold giver vores lokalsamfund styrke, løsningerne på klimaudfordringerne skal vi finde sammen, og hvis vi skal have råd til at sikre gode rammer for børn og unge og for ældre og andre borgere, der har brug for støtte og omsorg, så skal vi have robust økonomi. Det kræver en høj beskæftigelse, samt at flere uddanner og opkvalificerer sig til det aktuelle og fremtidige arbejdsmarked,” uddyber Merete Amdisen.

Vil involvere borgere og andre vigtige aktører

Med visionen har byrådet formuleret de overordnede rammer for arbejdet med visionen. Men nu skal resten af lokalsamfundet på banen, hvis det skal lykkes. Derfor inviterer byrådet nu borgere, familier, naboer, foreninger, ildsjæle, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunens medarbejdere ind i arbejdet med at finde fælles løsninger på udfordringerne under de fire pejlemærker.

”Målet er, at vi alle sammen bidrager med det, vi kan, og vi i fællesskab skaber et Ishøj, som vi med stolthed og ro i maven har lyst til at give videre til vores børn, og hvor voksne borgere har lyst til at blive og er trygge ved at blive gamle," siger Merete Amdisen.

Du kan læse mere om byrådets vision på ishoj.dk/vision2035

Udtalelser fra partierne:

Kasper Bjering Søby Jensen

Kasper Bjering Søby Jensen

“I Socialdemokratiet takker vi byrådet for den samlede opbakning til visionen om mulighedernes Ishøj. Vi er nu enige om fire klare pejlemærker, som ikke skaber enighed om alt, men en retning for diskussionerne, ikke bare i byrådet, men i hele lokalsamfundet Ishøj. Ambitionerne om det nære, det fælles, det grønne og det sunde liv, ikke mindst for vores børn, står Socialdemokratiet meget nært.”

Rasmus Boné

Rasmus Boné

”For mig er det vigtigt, at vi skaber en økonomisk robust kommune. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi som byråd med visionen har sat fokus på at skabe en stærk og kvalificeret arbejdsstyrke i Ishøj. Det skal sikre økonomien og dermed fremtidens velfærd, og det skal også bidrage til de lokale virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.”

Annelise Madsen

Annelise Madsen

”For Ishøj Demokraterne er det vigtig at sikre den grønne udvikling i vores kommune. Vi ønsker at tænke det grønne ind i alle aktiviteter og helt ind i vores byrum. Derfor er vi glade for, at byrådet med visionen nu sætter en ramme for arbejdet med kommunens grønne profil. Visionen er et godt udgangspunkt for den videre dialog, som vi glæder os til at tage med borgere, foreninger, virksomheder og kommunens medarbejdere, så vi sikrer, at ordene i visionen bliver omsat til handling.”

Sami Deniz

Sami Deniz

”Klimadagsordenen og det grønne står centralt for os i SF – og det er også et fokusområde i visionen, hvilket er meget vigtigt for os. Det handler om, at vi alle – kommune, borgere og virksomheder – yder vores bidrag for at løse de globale klimaudfordringer, og at vi også i fremtiden er en grøn kommune med naturoplevelser og med mere biodiversitet.”

Steen Skovhus

Steen Skovhus

”Ishøjlisten lægger stor vægt på, at vores børn og unge trives. Børnene er Ishøjs fremtid, og deres trivsel – både fysisk og mentalt – er et meget vigtigt fokusområde for os. Vi er derfor i Ishøjlisten meget tilfredse med, at byrådet med visionen sætter en ramme for arbejdet med netop dette vigtige område. Dette er især vigtigt, fordi vi generelt lever i en tid med stigende problemer med ensomhed og mistrivsel for børn og unge. Den udvikling skal vi vende, så Ishøj bliver et godt sted at leve - for alle.”

Pia Skourup

Pia Skourup

”I Venstre mener vi, at det er vigtigt, at vi som byråd tager ansvaret for kommunens udvikling på os, og derfor er vi glade for, at byrådet med visionen har sat en retning for en ambitiøs udvikling af vores kommune og lokalsamfund. Det er dog ikke en udvikling, vi som byråd og kommune selv kan lykkes med. Foreningerne og de mange frivillige gør allerede i dag en kæmpe forskel. I Venstre er vi derfor især glade for, at visionen netop lægger op til at bygge videre på dette og på det stærke fællesskab i Ishøj, bl.a. for at understøtte borgernes muligheder for at leve sunde og aktive liv.”

Ole Wedel-Brandt

Ole Wedel-Brandt

”Visionen indeholder et bredt fokus på velfærd for alle borgere og på at tænke klimaet ind i alle aspekter af vores liv. For Enhedslisten er det vigtigt, at vi nu har en fælles dialog med både borgere og kommunens medarbejdere om, hvordan vi arbejder med visionen i praksis og omsætter den til handling. Visionen skal derfor også ses som et oplæg til bred debat om, hvordan vi i praksis lykkes med ambitionerne. Det er en debat, vi i Enhedslisten ser frem til at deltage i.”