Ansøgning om sociale ydelser

Her kan du læse om de ydelser, som du kan søge om via din kommune

Hvis du ønsker at ansøge en af de nedenstående ydelser eller et af de andre tilbud på området, skal du henvende dig til en sagsbehandler i Handicap og Psykiatri - voksne i Center for Voksne og Velfærd.

Her vil du blive tildelt en sagsbehandler, som sammen med dig skal lave en udredning.

Herefter udarbejder sagsbehandleren en faglig vurdering af dine støttebehov og den indsat, du har behov for.

Du kan finde kontaktoplysninger nederst på denne side.

Følgende ydelser kan du søge om via din kommune

Du kan ansøge om at få en ledsager, hvis du ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsagelse må ikke bruges til ikke selvvalgte aftaler, som fx læge, tandlæge, samtaler med osv.

Du kan ansøge om beskæftigelse under særlige vilkår, hvis du på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke have et arbejde på normale vilkår, og hvis der ikke findes andre tilbud, som du kan benytte dig af.

Du har mulighed for at ansøge om et samværs- og aktivitetstilbud, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Tilbuddet skal give dig mulighed for at forbedre eller opretholde dine nuværende kompetencer og livskvalitet

Du har mulighed for at søge om en vejleder kan hjælpe eller støtte dig i at udvikling dine færdigheder, hvis du har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der er mulighed for gruppetilbud.

Hvis du ikke længere formår at bo i egen bolig, kan du ansøge om et botilbud.

På et botilbud vil du kunne få en større og mere intensiv støtte end ved socialpædagogisk støtte.

Hvis du bliver hjemløs, har du mulighed for at rette henvendelse til et herberg for midlertidig boform.

Du kan kontakte kommunen, som vil yde råd og vejledning om, hvor du kan finde de forskellige herberg, og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Hvis du som kvinde er udsat for fysisk eller psykisk vold, har du mulighed, anonymt at lade dig indskrive på et krisecenter.

Du kan både på egen hånd og via kommunens hjælp blive indskrevet.

Handicap og Psykiatri - voksne