Borgermøde om transformerstation ved Solhøj

27. oktober 2022

Energinet A/S og Reerslev Landsbylaug arrangerer 7. november et borgermøde om etableringen af en transformerstation ved Solhøj (OBS: ny adresse for borgermødet)

Folketinget besluttede i 2020 at igangsætte forberedelserne til at etablere to energiøer i Danmark – en i Nordsøen og en i Østersøen. Energiøen i Østersøen bliver koblet til Bornholm, som dermed vil blive et knudepunkt for transmission og opsamling af vindenergi fra Østersøen.

Energiø Bornholm skal tilsluttes elnettet, og derfor skal der etableres en transformerstation på Sjælland. Energinet A/S står for at etablere transformerstationen og har undersøgt mulige placeringer. Energinet har vurderet, at den bedst mulige placering er ved Solhøj i Ishøj Kommune og/eller Høje-Taastrup Kommune.

Transformerstationen vil bestå af et indendørs anlæg i en bygning, og omkring bygningen vil der være køreveje, søer til overfladevand og køling, beplantningsbælter og stisystemer.

Borgermøde i Reerslev

I den anledning arrangerer EnergiNet sammen med Reerslev Landsbylaug et borgermøde, hvor alle interesserede er velkomne.

På mødet vil repræsentanter for Energinet A/S orientere om projektet og svare på spørgsmål. Borgmestrene Kurt Scheelsbeck og Merete Amdisen deltager fra henholdsvis Høje-Taastrup og Ishøj Kommune.

”Danmark står i en situation, hvor vi skal sikre vores energiforsyning og gennemgå en grøn omstilling til vedvarende energi. Samtidig er det afgørende, at vi grundigt får belyst, om det åbne land ved Solhøj er det helt rigtige sted at placere en transformerstation. Vi havde gerne set, at man fra statens side havde peget på de øvrige forslag til placeringer, som ikke berører natur og landskab. Derfor er det også vigtigt at afholde dette borgermøde, så Energinet kan forklare og uddybe projektet overfor borgerne. Det er en sag, som vi i byrådet følger nøje, og vi har sammen med Ishøj Kommune kontaktet Energinet om yderligere undersøgelser og vurderinger før den endelige udpegning af området,” siger fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck, Høje-Taastrup Kommune.

”Vi deler borgernes bekymring over placeringen af en stor transformerstation midt i et naturområde med kildeplads, fredskov og herregårdslandskab. Herlighedsværdier som både borgerne og byrådet har en interesse i at passe godt på. På den anden side forstår vi også godt udfordringen på landsplan, hvor vi skal sikre Danmarks energiforsyninger og den grønne omstilling til vedvarende energi. Vi forstår bare ikke, hvorfor det skal være på bekostning af vores dyrebare natur her på Vestegnen. Derfor har vi i høringssvar peget på, hvorfor man ikke i stedet finder andre placeringer. Fx i et industriområde. Samme undren har beboerne i området omkring Solhøj. Derfor er det en rigtig god idé med et borgermøde, hvor Energinet og beboerne i området kan få en konstruktiv samtale om projektet,” siger borgmester Merete Amdisen, Ishøj Kommune.

Man kan læse mere om sagen i beskrivelsen under punkt 236 på Ishøj Kommunes byrådsmøde den 31. oktober 2022 – se ishoj.dk/dagsordener-og-referater

I forlængelse af Folketingets beslutning om at etablere to energiøer har Indenrigs- og Boligministeriet meddelt Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner, at der skal laves et plangrundlag for en transformerstation ved Solhøj – om nødvendigt ved at staten vedtager et såkaldt landsplandirektiv.

Det er planen, at anlægget skal stå færdigt inden udgangen af 2030.

Tid og sted for borgermøde

Borgermødet afholdes mandag den 7. november 2022 kl. 19, Høje-Taastrup Gymnasium (kantinen), Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup.

(Det er tidligere meldt ud, at mødet blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus – men det bliver altså på Høje-Taastrup Gymnasium).

Der er tilmelding på www.htk.dk/transformer af hensyn til den praktiske afvikling af arrangementet. Tilmeldingsfristen er fredag den 4. november kl. 12.