Om Ishøj Kommunes skolevæsen

Læs om vores Børne- og Ungepolitik, rammer og strategier for folkeskolerne

Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik beskriver de overordnede politiske retningslinjer for, hvordan kommunen skal arbejde med børn og unge.

Politikken er værdibaseret og fungerer som overliggeren for strategier, indsatsområder og projekter på skoleområdet.

Visionen i politikken er, at børn og unge skal sejre i eget liv og nå deres fulde potentiale.

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægten beskriver målene for skolerne og kompetence- og ansvarsfordeling mellem byråd, skolebestyrelse og skolens leder.

Styrelsesvedtægten beskriver desuden en række procedurer og regler, fx om valg til skolebestyrelserne og retningslinjer for frit skolevalg.

Skolernes kvalitetsrapport

Skolernes Kvalitetsrapport er et dokument, der i tekst, tal og figurer beskriver, hvordan skolevæsenet i Ishøj Kommune klarer sig på en række kvalitetsparametre.

Rapporten giver et indblik i den udvikling, eleverne gennemgår for herigennem at belyse, hvorvidt skolerne formår at løfte eleverne.

Talentstrategi for kommunens folkeskoler

Byrådet har vedtaget en talentstrategi for kommunens folkeskoler.

Talentstrategiens mål er at:  

  • Alle ansatte i Ishøj Kommunes skolevæsen understøtter og udfordrer talenter, så de trives og bliver så dygtige de kan 
  • Alle skoler har en lokal talentstrategi, som alle ansatte på skolen kender. Skolernes talentstrategi er udviklet på baggrund af den kommunale talentstrategi og kommunale pejlemærker
  • Alle skoler har en uddannet talentvejleder
  • Vi anvender og udvikler undervisningsmetoder, der kalder på talentet, og som kan indgå i al undervisning
  • Talenter på skolerne får mulighed for at deltage i særlige arrangementer/forløb for talenter i eller uden for kommunen.

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5. sal, 2635 Ishøj

4357 7575

cdu@ishoj.dk