Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har af Ishøj Byråd fået kompetencen til at administrere de regler og kriterier, der gælder på folkeoplysningsområdet

Der er tale om mange forskellige sager, der handler om borgernes muligheder for at have et aktivt fritidsliv.

Udgangspunktet for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er de rammer, der er defineret i Folkeoplysningsloven, samt de retningslinjer og kriterier, der er vedtaget i Ishøj Byråd.

Folkeoplysningslovens formål er at sikre offentlige tilskud og lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, der ikke mindst gennemføres i foreninger og i aftenskoler.

• Godkendelse af nye foreninger og aftenskoler.
• Fordeling af økonomiske tilskud og lokaler til godkendte tilskudsberettigede foreninger og aftenskoler.
• Forslag og udtalelser til Ishøj Byråd om sager inden for Folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget har 15 medlemmer – 7 byrådsmedlemmer og 8 brugerrepræsentanter.

Desuden er der en række tilforordnede brugerrepræsentanter uden stemmeret.

Udvalget er således bredt sammensat. Det sikrer en stor brugerindflydelse samt en løbende dialog mellem brugere og byrådspolitikere.

Folkeoplysningsudvalget vælges af Ishøj Byråd for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Liste over medlemmer af Folkeoplysningsudvalget kan ses her.

Medlemmer:

Pia Beckmann Skourup (Byrådet V)

Murat Kütük (Byrådet A)

Kalbiye Yüksel (Byrådet F)

Milishia Moradi (Byrådet L)

Bayram Yüksel (Byrådet A)

Henrik Olsen (Byrådet A)

Rasmus Boné (Byrådet C)

Jørn Højmark (FOF Køge Bugt)

Merete Larsen (AOF Storkøbenhavn (Vestegnen))

Brian Pirmo (Ishøj Idrætsråd, Ishøj Badmintonklub)

Asmat Ullah (Ishøj Cricket Club)

Carsten Alberg (Ishøj Idrætsråd, Ishøj Karate Klub)

Kristian Pedersen (Foreningsunionen)

Benny Naamansen (IBUS)

Mette Grentoft (Danske Handicap-organisationer i Ishøj)

Tilforordnede:

Helle Hviid Andersen (AOF Storkøbenhavn)

Jens Jørgen Nielsen (Ishøj Idrætsråd, Fitness Ishøj)

Selcuk Yavuz (Øvrig forening, Cihanbeyli.dk)

Maria Ronild (Almen boligselskab, Vildtbanegård)

Sofus Otto (Ishøj Ungeråd)

Bjarne Ove Boje (Seniorrådet)

Mogens Hadberg-Rasmussen (Ungdomsskolebestyrelse)

Marie Bukh Dreier (Center for Kultur og Fritid)

 • Tirsdag 24. januar 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 28. februar 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 28. marts 17.00 FOLU Tema møde, Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 25. april 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 23. maj 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 13. juni 17.00 Besigtigelsestur + FOLU møde
 • Juli mødefri
 • Tirsdag 22. august 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 26. september 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 24. oktober 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 28. november 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Torsdag 14. december 18.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
Særlige folkeoplysningsudvalgsarrangementer i 2023:
 • Pokalfest: Torsdag 1. juni kl. 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Bevægelseshallen

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Folkeoplysningsudvalget, hvis du har spørgsmål eller emner, som udvalget bør beskæftige sig med.

Post til Folkeoplysningsudvalget stiles til Center for Kultur og Fritid på kultur@ishoj.dk.