Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har af Ishøj Byråd fået kompetencen til at administrere de regler og kriterier, der gælder på folkeoplysningsområdet

Der er tale om mange forskellige sager, der handler om borgernes muligheder for at have et aktivt fritidsliv.

Udgangspunktet for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er de rammer, der er defineret i Folkeoplysningsloven, samt de retningslinjer og kriterier, der er vedtaget i Ishøj Byråd.

Folkeoplysningslovens formål er at sikre offentlige tilskud og lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, der ikke mindst gennemføres i foreninger og i aftenskoler.

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2021 kan ses her. 

• Godkendelse af nye foreninger og aftenskoler.
• Fordeling af økonomiske tilskud og lokaler til godkendte tilskudsberettigede foreninger og aftenskoler.
• Forslag og udtalelser til Ishøj Byråd om sager inden for Folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget har 15 medlemmer – 7 byrådsmedlemmer og 8 brugerrepræsentanter.

Desuden er der en række tilforordnede brugerrepræsentanter uden stemmeret.

Udvalget er således bredt sammensat. Det sikrer en stor brugerindflydelse samt en løbende dialog mellem brugere og byrådspolitikere.

Folkeoplysningsudvalget vælges af Ishøj Byråd for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Liste over medlemmer af Folkeoplysningsudvalget kan ses her.

Medlemmer:

Ole Bjørstorp (Borgmester, Byrådet A)

Erkan Yapici (Byrådet A)

Kalbiye Yüksel (Byrådet F)

Ebbe Rosenberg (Byrådet A)

Henrik Olsen (Byrådet A)

Ole Beckmann Skourup (Byrådet V)

Bayram Yüksel (Byrådet A)

Györgyi Csato (Ishøj Oplysnings Forbund)

Svend Nordbo (AOF, Vestegnen)

Brian Pirmo (Ishøj Idrætsråd, Ishøj Badmintonklub)

Berit Olsen (Ishøj Idrætsråd, Ishøj Håndbold Forening)

Asmat Ullah (Ishøj Idrætsråd, Ishøj Cricket Club)

Jens Hansen (Foreningsunionen)

Benny Naamansen (IBUS)

Susanne B. Claudi (Danske Handicaporganisationer i Ishøj, DH Ishøj)

Tilforordnede:

Jeanett Dahl Pedersen (AOF Vestegnen)

Kim Herskov (Ishøj Idrætsråd)

Kristian Pedersen (Foreningsunionen)

Wagn Jensen (AAB-afdeling 55)

Erik Schlichting (Seniorrådet)

Michael Krøll Eriksen (Ungdomsskolebestyrelsen)

Sofus Johannes Otto (Ungerådet)

John Romlund (Kulturchef - Kultur og Fritidscentret)

Sümeyye Kütük ( sekretær - Kultur og Fritidscentret)

 • Tirsdag 26. januar 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 23. februar 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 23. marts 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 27. april 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 25. maj 17.00 Besigtigelsestur + FOLU møde
 • Tirsdag 15. juni 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Juli mødefri
 • Tirsdag 24. august 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Fredag / lørdag 24. - 25. september 19.00 FOLU konference (intern) + FOLU møde
 • Tirsdag 26. oktober 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Tirsdag 23. november 19.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
 • Torsdag 16. december 18.00 Ishøj Idræts & Fritidscenter, Mødelokale 1+2
Særlige folkeoplysningsudvalgsarrangementer i 2021:
 • Pokalfest: Torsdag 27. maj kl. 19 (Ishøj Idræts & Fritidscenter, Bevægelseshallen)

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Folkeoplysningsudvalget, hvis du har spørgsmål eller emner, som udvalget bør beskæftige sig med.

Post til Folkeoplysningsudvalget stiles til Center for Kultur og Fritid på kultur@ishoj.dk.