Ishøj deltager i ambitiøst klimasamarbejde

01. april 2022

Ishøj Kommune skal være CO2-neutral senest i 2050 og samtidig være klar til fremtidens klimaforandringer

Sådan lyder ambitionerne i et nyt, storstilet samarbejde mellem 95 af de danske kommuner, som Ishøj også er blevet en del af.

Projektet – kaldet DK2020 – arbejder mod, at alle danske kommuner skal være klimaneutrale. Det skal ske med ambitiøse, lokale klimaplaner, som kommunerne skal udvikle med støtte fra RealDania, Kommunernes Landsforening (KL), regionerne og den grønne tænketank CONCITO.

”Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer, og vi har alle en forpligtelse til at bidrage til at nå klimamålene. Når kommunerne går i samme retning, kan vi samarbejde, dele erfaringer og sætte fælles standarder. Derfor er jeg glad for, at Ishøj også har meldt sig under fanerne i klimakampen og tager sin del af ansvaret for klimaforandringerne. Ambitionerne er store, men vi er klar til at tage næste skridt,” siger borgmester Merete Amdisen.

Kommunale tiltag skal kortlægges

DK2020-projektet står på to ben: En reduktion af CO2-udledningen i kommunerne og en bedre sikring mod fremtidens klimapåvirkninger.

Ishøj Kommune har allerede gjort en række strategiske tiltag på de to områder, og i den kommende tid, skal kommunens medarbejdere i første omgang kortlægge alle de kommunale tiltag, som allerede findes.

”Første skridt er, at vi skal have overblik over, hvad vi gør på nuværende tidspunkt. Vi skal for eksempel undersøge de nuværende kilder til CO2 og se på, hvordan vi kan reducere udledningen – blandt andet ved at se på transport- og energiområdet. Det handler helt grundlæggende om, at vi skal formulere nogle klare mål og finde ud af, hvordan vi konkret opnår vores mål,” siger Kalbiye Yüksel, formand for Klima- og Miljøudvalget i Ishøj Kommune.

Har allerede fokus på stigende vandstand

På samme måde skal kommunen også på klimatilpasningsområdet se på de nuværende sikringsprojekter og vurdere, hvordan fremtidens klimaændringer kan påvirke Ishøj.

”For en kommune som Ishøj handler det hovedsagelig om skybrud og stigning i havvandet og grundvandet. Vi ligger ud til en kyst, og derfor kan en stigning i vandniveauet få stor betydning for os. Men heldigvis har vi allerede haft fokus på dette område i flere år og har blandt et godt samarbejde mellem kommunerne langs strandparken, der netop har fokus på klimatilpasning,” siger Kalbiye Yüksel.

Borgere, foreninger og virksomheder skal med

Ishøj lokale klimaplan forventes at ligge klar i sommeren 2023.

Når planen er udarbejdet, vil den indeholde en kortlægning af de nuværende tiltag og en analyse af de mulige tiltag, som Ishøj Kommune skal gøre for at blive CO2-neutral og sikre sig mod klimaforandringer. Derudover skal klimaplanen også indeholde en plan for, hvordan de fremtidige tiltag skal føres i hus.

Kommunens borgere, virksomheder og foreninger vil blive inddraget i den lokale klimakamp, når klimaplanen skal sættes i værk efter sommeren 2023.

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Parisaftalen er en international aftale, som blev indgået i 2015 mellem 171 lande og forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning.

I alt 95 danske kommuner er en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

Realdania, Kommunernes Landsforening, regionerne, den grønne tænketank CONCITO og bynetværket C40 står bag DK2020.

Deltagerkommunerne får teknisk hjælp og sparring fra C40 og CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standard for klimaplanlægning.

I projektet skal kommunerne udarbejde klimaplaner, der viser vejen til nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. Herudover skal kommunerne også have klare planer for klimatilpasning.