Kom med dine idéer til ny busløsning i Ring 4

21. februar 2023

Vejdirektoratet har indledt en otte ugers idéfase, hvor du kan komme med input til et teknisk beslutningsgrundlag for en ny busløsning for linje 400S i Ring 4-korridoren

I løbet af 2023 skal Vejdirektoratet udarbejde et teknisk beslutningsgrundlag for en ny type busløsning for linje 400S i Ring 4 fra Ishøj til Lyngby.

Der er tale om en såkaldt Bus Rapid Transit (BRT), som blandt andet består i, at busserne får egne vognbaner, så de ikke påvirkes af den øvrige trafik.

”Vi indleder undersøgelsen med en otte ugers offentlig idé- og forslagsfase, hvor naboer til vejen, borgere, trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer har mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde,” siger projektleder Henrik Backteman Larsen fra Vejdirektoratet.

Tryk her for at læse mere om projektet

Kom til borgermøde i Ishøj

Den offentlig ide- og forslagsfase løber indtil den 31. marts 2023.

I løbet af perioden afholder Vejdirektoratet flere borgermøder – blandt andet i Ishøj, hvor du kan høre mere op projektet og stille eventuelle spørgsmål.

Forslag og bemærkninger fra borgermødet vil indgå som input i den videre undersøgelse.

Borgermødet i Ishøj vil finde sted torsdag den 2. marts kl. 19-21.30 i Brohuset på Vejlebrovej 45.

Du kan også sende dine idéer eller kommentarer til Vejdirektoratet via et digitalt høringssystem.

Hvad skal der ske nu?

Når de tekniske undersøgelser og vurderinger er gennemført, kommer der en offentlig høring af afrapporteringen, hvor det er muligt at komme med bemærkninger og eventuelle indsigelser til projektet.

Når høringsperioden er afsluttet, udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat, der sammen med afrapporteringen danner grundlag for udarbejdelse af Vejdirektoratets indstilling til politisk beslutning.

Beslutningen om at udarbejde et beslutningsgrundlag for en ny busløsning i Ring 4-korridoren er en del af Infrastrukturplan 2035, som blev vedtaget på Christiansborg i juni 2021.