Planstrategi 2024-2036

 

Ishøj Byråd vedtog 30.01 2024 Planstrategi 2024-2036.

Planstrategien udstikker retningen for den fysiske planlægning af Ishøj Kommune de næste 12 år og giver borgere, virksomheder og investorer et overblik over hvilke temaer byrådet vil fokusere på i den fremtidige planlægning.

 

De seks temaer i planstrategien er:

  • Fysiske rammer der fremmer livskvalitet og fællesskaber
  • Styrket boligforsyning og demografisk balance
  • Styrkelse af vores naturværdier
  • Udvikling af de rekreative værdier ved vandet og kystsikring
  • Styrkelse af mobiliteten
  • Grøn omstilling og reduktion af CO2

 De 6 temaer er også retningsgivende for den kommende delvise revision af kommuneplan 2020, som forventes sendt i høring i løbet af 2025.

 

læs planstrategien her 

 Du kan også downloade en printvenlig version af strategien her: PDF

 

Borgerundersøgelse og interviews af byrådet

Byrådet vedtog den 6. september 2022 at opstarte arbejdet med Planstrategi 2024-2036. Hvert byrådsmedlem blev efterfølgende interviewet individuelt med henblik på at finde de temaer som planstrategien skulle indeholde.

Ud fra interviewrunden blev der samlet seks hovedtemaer. Herefter afholdt byrådet en workshop hvor dilemmaer og visioner for temaerne blev diskuteret.

I perioden 23.01 – 21.02 2023 blev der gennemført en borgerundersøgelse med spørgsmål indenfor de seks hovedtemaer. Vi modtog mere end 460 svar.

På baggrund af interviews, workshop med byrådet og input fra borgerne blev der udarbejdet et forslag til Planstrategi 2024-2036 som blev sendt i offentlig høring i perioden 11. september 2023 til 3. januar 2024.