Byrådet baner vej for fjernvarme til 1.735 husstande

10. oktober 2022

Nu kan 1.735 boligejere i Ishøj, som i øjeblikket bruger naturgas eller el til opvarmning, se frem til at få fjernvarme i løbet af de kommende år

Det har et næsten enstemmigt byråd besluttet efter at have vedtaget et projektforslag, som i de seneste måneder har været i høring hos de berørte grundejere og forsyningsselskaberne.

De boliger, som har mulighed for at blive koblet til fjernvarmenettet, er alle placeret øst for Køge Bugt-motorvejen: Parcelhusene langs motorvejen, strandsiden og rækkehusene på Vejlebrovej.

(Du kan se de fem områder på kortet forneden.)

”Det er en stor nyhed, at vi nu kan tage fat på den mere konkrete planlægning af udrulningen af fjernvarme. Nu har byrådet vedtaget et projektforslag og sat en ramme for arbejdet, men vi har stadig behov for, at boligejerne tilkendegiver, om de vil have fjernvarme, før vi kan gå i gang med selve udrulningen. Derfor er  det stadig meget vigtigt, at borgerne udfylder tilkendegivelser,” siger Kalbiye Yüksel, formand for Klima- og Miljøudvalget i Ishøj Kommune.

Husk at tilkendegive din interesse

Byrådet beslutningen betyder, at et boligområde kan blive koblet til fjernvarme-nettet, hvis mindst 65 procent af områdets boligejere tilkendegiver, at de ønsker fjernvarme.

I øjeblikket lever Pilgårdsvænge, Vibeholmsvænge og Ørnekærsvænge op til dette krav med 74%.

Du kan se tallene for alle boligområder på ishoj.dk/fjernvarmejatak.

Her kan du også tilkendegiv, om at du ønsker fjernvarme.

Udfyld din tilkendegivelse