Fem partier står bag budgettet

20. september 2023

Et stort flertal i Ishøj Byråd er nu blevet enig om, hvordan kommunens penge skal bruges i det kommende år

Budgettet for næste år er nu i hus - underskrevet af fem af partierne i byrådet i Ishøj Kommune.

De partier, der har sat deres signatur på aftalen, er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen betyder, at der skal findes besparelser for 7,9 millioner kroner, hvilket er væsentligt mindre end det oprindelige udkast på 20,9 millioner kroner, som en økonomisk status i foråret ellers pegede på.

I de 7,9 millioner er 0,5 millioner kroner ubalance på servicerammen, mens de resterende 7,4 millioner kroner går til finansiering af politiske ønsker fra de partier, som har indgået budgetaftalen.

Besparelser mindre end forventet

De 7,9 millioner kroner er blevet fundet i et såkaldt rådighedskatalog med forslag til besparelser, som byrådet bestilte hos de politiske fagudvalg og administrationen tilbage i foråret. Kataloget indeholdt besparelser for 20,9 millioner kroner, som nu altså er endt på 7,9 millioner kroner.

”Partierne er enige om kommunens samlede budget på omkring 2 milliarder kroner, og har i den forbindelse fundet besparelser på 7,9 millioner, hvoraf 7,4 millioner bruges til omprioriteringer. Vi er glade for, at vi har fået landet en økonomisk ansvarlig aftale, som et stort flertal i byrådet kan stå bag. Undervejs i forhandlingerne har vi været meget optaget af at finde balancen mellem at sikre en sund økonomi, og velfærd af høj kvalitet til borgerne i vores kommune”, udtaler borgmester Merete Amdisen på vegne af partierne bag budgetaftalen og tilføjer:

”Det er benhård prioritering, som blandt andet betyder, at vi har givet ældre- og handicapområdet et løft på 14 millioner kroner, samt 3 millioner kroner til det specialiserede børneområde. Vi er enige om, at vi har haft en god og konstruktiv forhandlingsproces.”

Penge går til bl.a. sundhedsområde og klima

Aftalen betyder, at flertallet i byrådet har besluttet blandt andet at tilføre penge til:

  • Borgerstyret personlig assistance (BPA).
  • Massiv investering i fremtidens sundhedspersonale.
  • Opnormering med 1 sundhedsfaglig medarbejder på Omsorgscenteret Kærbo.
  • Forebyggelse af anbringelse af børn.
  • Implementering af klimaplan.
  • Ansættelse af to virksomhedskonsulenter på jobcenteret.
  • Ekstra aftenåbning i kommunens sociale værested “Det gule hus”.

Store udgifter til velfærdsområdet

Igen i år har servicerammen været en af de store knaster i forhandlingerne. Når partierne forhandler, sætter serviceloftet nemlig en grænse for, hvor mange penge kommunen må bruge på velfærd. Det betyder, at kommunen nogle gange er nødt til at spare, selvom den har penge i kommunekassen.

”Vi har en sund økonomi og penge i kommunekassen, men vælger vi at tage pengene herfra, så overskrider vi servicerammen, og det kan medføre sanktioner fra staten. Derfor står vi i det dilemma, at vi for at investere penge et sted, skal spare et andet. Vi må til gengæld gerne bruge penge fra kommunekassen til at afdrage gæld, og det har vi valgt at gøre med 34 millioner kroner for at sikre vores fremtidige velfærd i kommunen,” forklarer Merete Amdisen.

Årsagen til, at udgifterne til nogle af kommunens store velfærdsområder er steget i det seneste år – er blandt andet, at der kommer flere og flere ældre, som også skal tilbydes et højt serviceniveau. Vi får også flere børn og voksne på det specialiserede socialområde, som også skal have den støtte og omsorg, de har brug for.

Partierne bag aftalen har også valgt at investere på anlægssiden. Her er blandt andet afsat 85 millioner kroner til idrætsområdet, hvor byrådet er i gang med en helhedsplan omkring idrætscenteret. Formålet er, at Ishøjs aktive borgere får bedre faciliterer.

Områder som bl.a. bliver berørt af besparelse

Resultatet på budgetforhandlingerne er blevet, at byrådet har fundet forslag til besparelser i rådighedskataloget for 7,9 mio. kr.

Besparelserne betyder blandt andet:

  • Administrative effektiviseringer. Heriblandt robotter og automatisering.
  • Omlægning af frokostordning på daginstitutionsområdet. Her har partierne besluttet at hæve det kommunale tilskud til vuggestuer og børnehaver.
  • Gennemgang af foreningernes lokalebehov med henblik på en eventuel omlægning i 2025. Hertil er også afsat anlægsmidler.

Budgettet bliver endeligt godkendt på byrådsmødet den 5. oktober 2023.

Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er blevet enig om, hvordan kommunens penge skal bruges i det kommende år. 

Læs hele budgetaftalen her