Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse indtil du ansættes i fleksjob

Når du er godkendt til fleksjob, giver jobcentret besked til Ydelsesteamet, som herefter vurderer, om du har ret til ledighedsydelse, og hvilken sats du skal modtage.

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til jobsamtaler med dit jobcenter mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal du møde til jobsamtaler, når jobcenteret mener, at der er behov for det. Du har også ret til selv at bede om at komme til jobsamtale i jobcenteret. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden ret til at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed.

Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, jobcentret giver, herunder et tilbud om fleksjob. Du kan få hjælp af dit jobcenter til at finde et fleksjob eller få gode råd til din jobsøgning.

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 17.197 kr. (2021) og 17.222 kr. (2022) pr. måned. Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • Du modtager sygedagpenge
  • Du deltager i revalidering efter Min Plan
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

  • Hvis du er forsørger, modtager du 15.547 kr. (2021) og 15.570 kr. (2022) pr. måned.
  • Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 11.698 kr. (2021) og 11.716 kr. (2022) pr. måned.

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

Hvornår får du udbetalt din ledighedsydelse?
Hvis du opfylder betingelserne, får du ledighedsydelse udbetalt med virkning fra den dato, du får ydelsen bevilget.
Jobcenter Vallensbæk sender sagen til Ishøj Kommune, som har ansvaret for, at lave en bevilling samt udbetale din ledighedsydelse.
Du får en meddelelse om udbetaling hver måned, når din ledighedsydelse bliver udbetalt.

Din ledighedsydelse er bagudbetalt og bliver sat ind på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Aflevering af ansøgning og dokumentation
Du behøver ikke møde personligt op i Borgerservice, når du skal aflevere din dokumentation til ledighedsydelse.

Du kan sende dem via vores sikre e-mail: ydelse@ishoj.dk.

Her kan du også stille spørgsmål og få svar.

Skal du alligevel en tur i Ishøj By Center, så har Borgerservice åbent:

  • mandag - onsdag 10.00-14.00
  • torsdag 10.00-14.00 og 15.00-17.30
  • fredag 10.00-13.00.

Du velkommen til at putte dokumentation i postkassen i Borgerservice.

Adresse: Ishøj Nørregade 7, 2635 Ishøj

Telefon: 43 57 69 97.

Hvornår får du svar?

Borgerservice vil i løbet af syv arbejdsdage give dig svar på din sag om ledighedsydelse, efter at al dokumentation er modtaget.

Har du spørgsmål?

Medarbejderne i Borgerservice vil gerne behandle din sag hurtigt, og derfor kan du ringe eller sende en e-mail, og på den måde slipper du for at bruge tid på at møde op i Borgerservice.

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob.

Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Har du modtaget ledighedsydelse hele ferieåret optjener du 5 ugers ferie. I øvrige tilfælde sker der en forholdsmæssig beregning.

Du skal afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieafholdelsesperioden slutter, det vil sige 4 måneder efter ferieårets udløb. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.

Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i. Men det gælder kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Du skal søge om ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie begynder. Hvis du først kontakter jobcentret, efter ferien er startet, har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du har kontaktet jobcentret.

Du kan finde ledige fleksjob på jobnet.dk, men de allerfleste fleksjob bliver ikke slået op. Derfor er det en god idé at bruge dit netværk og søge uopfordret. Mange stillinger, der er slået op som almindelige deltidsstillinger, bliver også til fleksjob. Det er derfor en god idé også at søge på disse stillingopslag.

Måske skal du skifte branche, fordi du ikke længere kan arbejde inden for det område, hvor du tidligere har arbejdet. Hvis du er i tvivl om, hvad du kunne tænke dig at arbejde med, kan du komme i praktik på en virksomhed for at afprøve, om det er noget for dig.

Din arbejdstid og dine skånehensyn vil afhænge af dine konkrete arbejdsopgaver og af, hvordan opgaverne bliver tilrettelagt. Derfor er det noget, du og din arbejdsgiver må finde ud af i fællesskab.
Overvej også, hvordan du kan fortælle om dine skånebehov på en positiv måde.

Når du bliver tilbudt et fleksjob, skal du henvende dig til din kontaktperson i dit lokale jobcenter. En medarbejder fra jobcentret skal godkende fleksjobbet og vurdere din arbejdsevne i jobbet.

Et fleksjobbevis kan gøre det lettere for dig at søge et konkret job. Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er godkendt til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen, inden fire uger efter at du har modtaget kommunens afgørelse. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ishøj Kommune
Opdateret 04-02-2022